Regulamin

Cmentarz w Marysinie Wawerskim

Obowiązuje od 01.11.2011r

Cmentarz jest miejscem świętym.

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała… (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2300).

Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do zmroku. Przez cały rok otwarte są wejścia:

 • od strony ul. Korkowa
 • od strony Rezerwatu im. Króla Jana Sobieskiego

2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką kierownika grupy. Kierownik grupy odpowiada za całą grupę i za negatywne skutki obecności grupy na cmentarzu.

3. Wszyscy przebywający na cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami.

4. Niedozwolone jest wprowadzanie psów. Niedozwolone jest także wmurowywanie ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami, albowiem utrudniają dojście do grobów.

5. Dopuszcza się wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza ( w dni robocze !), po wcześniejszym odebraniu przepustki z kancelarii cmentarza. Wjazd i wyjazd bramą od ul. Korkowa 152 w godz.: 7.00-14.00.

6. Firmy świadczące usługi dla ludności w zakresie murowania grobów czy ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak czczenia zmarłych oraz renowacji pomników nie mogą wjechać na cmentarz bez przepustki specjalnej wydanej w kancelarii cmentarza.

7. Bez zezwolenia Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego Cmentarz Marysin Wawerski niedozwolone jest:

 • murowanie grobów, ustawianie nagrobków;
 • wynoszenie, wywożenie z cmentarza nagrobków bądź ich części;
 • zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.;
 • obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób;
 • zbieranie z grobów zniczy, kwiatów, wiązanek i wieńców.

8. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób, uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w art. 10 Ustawy „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” z dn. 31 stycznia 1959r. Dz. Ust. Nr 23/2000 poz.295.

9. Osoby, o których mowa w punkcie 8 Regulaminu Cmentarza, są zobowiązane do uiszczania opłaty w kancelarii cmentarza za miejsce grzebalne oraz wywóz śmieci z cmentarza na wysypisko miejskie, tzw. opłata KTSC.

10. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do kontenerów rozmieszczonych na terenie cmentarza. Ziemia z grobów przygotowywanych do murowania, stare pomniki, gruz z grobów murowanych muszą być składowane do kontenerów ustawionych przy bramie wjazdowej na cmentarz po wcześniejszym uiszczeniu opłaty w kancelarii cmentarza, bądź wywiezione poza teren cmentarza na podstawie ustaleń w kancelarii cmentarza z osobami uprawnionymi do grobów o których mowa w punkcie 8 Regulaminu Cmentarza.

11. Pogrzeby odbywają się codziennie od godz. 8.00-14.30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

12. Zakupienie grobu następuje w kancelarii cmentarza przy ul. Korkowa 152 w Warszawie, a potwierdzeniem nabycia jest Umowa o miejsce na cmentarzu i rachunek opłaty za to miejsce.

 • Generalnie opłatę za groby ziemne i murowane dla 1-osoby wnosi się co 20 lat.
 • Przy przekwalifikowaniu np. grobu ziemnego w murowany (dotyczy starej części cmentarza) opłata za przekwalifikowanie wg cennika.
 • Za groby murowane wnosi się opłatę jednorazową, która daje prawo do korzystania z grobu bez dodatkowych opłat za wyjątkiem KTSC.
 • Miejsc dla osób żyjących i osób ekshumowanych po cenie jak do pogrzebu nie sprzedajemy.

13. Kancelaria cmentarza w Marysinie Wawerskim czynna jest codziennie (godziny pracy kancelarii cmentarza podane są na stronie cmentarza)  z wyjątkiem dni wolnych od pracy, z przerwami na odbywające się pogrzeby.

14. Dyrektor Zarządu Cmentarza Bródzieńskiego lub Jego Zastępca przyjmują w Kancelarii przy ul. Św. Wincentego 83 w Warszawie.

15. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza w Marysinie Wawerskim sprawuje Zarząd Cmentarza Bródzieńskiego w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 83.

KANCELARIA CMENTARZA

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-13.30 z przerwą na pogrzeby; informacje bieżące w ogłoszeniach

tel./fax kancelarii: 22-812-17-23

e-mail: kancelaria@cmentarzwawerski.pl

Cmentarz jest otwarty codziennie od godz.: 7.00 do zmroku.

Adres:

ul. Korkowa 152

04-549 Warszawa