KANCELARIA CMENTARZA

czynna:

08.12.2021 (śr) w godz.: 07.30-08.30 i 12.00-13.30.

09.12.2021 (cz) w godz.: 07.30 – 09.30 !

10.12.2021 (pt) w godz.: 07.30-08.30 i 12.00-13.30.

 

13-14.12.2021 (pn-wt) w godz.: 07.30 – 12.00.

15.12.2021 (śr) w godz.: 07.30-08.30 i 12.00-13.30.

16.12.2021 (cz) w godz.: 07.30 – 09.30 !

17.12.2021 (pt) w godz.: 07.30-08.30 i 12.00-13.30.

 

20-21.12.2021 (pn-wt) w godz.: 07.30 – 12.00.

22.12.2021 (śr) w godz.: 07.30-08.30 i 12.00-13.30.

23.12.2021 (cz) w godz.:

24.12.2021 (pt), Wigilia

 

27-28.12.2021 (pn-wt) w godz.: 07.30 – 12.00.

29.12.2021 (śr) w godz.:

30.12.2021 (cz) w godz.:

31.12.2021 (pt), w godz.:

cdn

W soboty i niedziele – kancelaria nieczynna.

W kancelarii cmentarza prosimy o przestrzeganie obowiązku: zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk i utrzymania dystansu między sobą!

nr tel./fax do kancelarii cmentarza: 22 812 17 23

e-mail: kancelaria@cmentarzmarysinwawerski.pl

Cmentarz otwarty codziennie, od godz.: 7.00 do zmroku.

Adres:

ul. Korkowa 152

04-549 Warszawa

 

 

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Msza święta w niedziele o godz.: 11.00 i 12.30*
Sakrament Pokuty i Pojednania / spowiedź / przed mszą św.

*Msza św. w intencji zbiorowej za zmarłych i za pochowanych na tut. cmentarzu.Intencje składamy w zakrystii przed rozpoczęciem mszy św. (Od 01 czerwca do 30 września, w niedziele, o godz. 09.30; nie będzie w tym okresie mszy św. o godz. 12.30)

 • Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) pochylamy się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) stanowi bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.
 • Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).
 • W kaplicy można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne, sianko, kalendarze i w świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dziękujemy za złożone ofiary, które przeznaczamy na świąteczną paczkę dla Rodzinnego Domu Dziecka, wystrój świąteczny kaplicy i „żywej szopki”.
 • Zapraszamy do odwiedzania „żywej szopki” w dn.: 19-26 grudnia 2021r.. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa: zasłanianie ust i nosa oraz utrzymanie dystansu między soba !

 

 • Wypominki roczne – nabożeństwo w int. zmarłych, w niedziele o godz. 10.30 z koronką do Miłosierdzia Bożego.
 • Wypominki-jednorazowe w niedziele, podczas mszy św. w int. zbiorowej za zmarłych.
 • Wypominki roczne i terminarz nabożeństw znajdują się na stronie w ogłoszeniach !

 

 • OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO:
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego – (25.12.2021, so) msza św. o godz.: 11.00 i 12.30.
 • Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – (26.12.2021, ndz) msza św. o godz.: 11.00 i 12.30-int.zbiorowa za zmarłych.
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – (01.01.2022, so) msza św. o godz.: 11.00.
 • 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim – (02.01.2022, ndz) msza św. o godz.: 11.00 i 12.30-int.zbiorowa za zmarłych.
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – (01.01.2022, so) msza św. o godz.: 11.00.
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego – (06.01.2022, cz) msza św. z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła, o godz.: 11.00.
 
 • W kaplicy obowiązuje wszystkich wiernych: zasłanianie ust i nosa, utrzymanie dystansu między sobą i dezynfekcja rąk! W miejscach kultu religijnego obowiązuje limit – maks. 50 proc. obłożenia / 35 osób w naszej kaplicy . Od 15 grudnia obowiązuje limit – maks. 30 proc. obłożenia/20 osób w naszej kaplicy. Do limitów wiernych nie wlicza się kapłana lub osób posługujących podczas mszy świętych i obrzędów pogrzebowych. Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 !!!

 

 • AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

  W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

  O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

  Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

  O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

  Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

  Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.

  Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

  Przez Twoje przeczyste Serce uroczyście zawierzamy się i wynagradzamy Najświętszemu Sercu Zbawiciela i Niepokalanemu Sercu Twojej Oblubieńcy Maryi.

  Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

  Amen.

 

 

 

 

 
 
OGŁOSZENIA
List pasterski na Adwent 2021 r.

Drodzy Diecezjanie,
Umiłowani Siostry i Bracia!

Rozpoczynamy kolejny Adwent. Chciałbym, aby słowo pasterskie, które przesyłam do wszystkich Diecezjan, było umocnieniem naszych więzi z Jezusem Chrystusem i pomiędzy nami. Jedną z naszych codziennych powinności wobec bliźniego jest to, abyśmy byli dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą.

Bardzo wielu z nas przeżywa obecnie trudny czas. Jest w nas wiele lęku o zdrowie i życie. Mamy świadomość, że pandemia wciąż jest groźna. Obserwujemy w napięciu wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej i pytamy – do czego nas to doprowadzi? Martwimy się i z niepokojem spoglądamy w przyszłość.

Chciałbym, aby ten list pasterski był głosem pasterza – jak powiedział papież Franciszek – wędrującego z ludem Bożym: Tego, który idzie na czele wskazując drogę; idzie pomiędzy, aby wzmacniać jedność; idzie wreszcie na końcu, aby nikt nie został w tyle (por. Franciszek, Audiencja dla biskupów, 19.09.2013).

Może już trochę przywykliśmy do tego, że co dwanaście miesięcy słyszymy w kościołach o nowym roku liturgicznym, o Roratach, o konieczności duchowej przemiany. Słyszymy Jezusowe: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie (por. Łk 21, 36), ale niewiele się w naszym życiu zmienia.

Czas mija nieubłaganie. Jednak ten upływający czas to znak, że jesteśmy bliżej dnia, gdy ujrzymy Syna Człowieczego przychodzącego z wielką mocą i chwałą (por. Łk 21, 27).

Po co nam więc Adwent? Czy tylko po to, aby zapalić kolejne świece w adwentowym wieńcu, wstać rano na Roraty i odśpiewać Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry? Ten okres – przede wszystkim – ma nas przygotować na spotkanie z Chrystusem. Nie tylko na to spotkanie w tajemnicy Bożego Narodzenia, lecz przede wszystkim na to – gdy ujrzymy Go twarzą w twarz (por. 1 Kor 13, 12).

Wraz z pierwszą Niedzielą Adwentu wchodzimy w nowy rok duszpasterski, którego tematem głównym są słowa: Posłani w pokoju Chrystusa. Są one nawiązaniem do słów, które wypowiada kapłan na końcu Mszy świętej. Ten rok ma uświadomić nam, że Msza Święta nie kończy się z chwilą zakończenia liturgii i wyjściem ze świątyni. Ona tak naprawdę ciągle trwa, bo przecież Kościół żyje Eucharystią. Zmartwychwstały Jezus staje pośród nas, tak jak wtedy w Wieczerniku. Zalęknieni Apostołowie usłyszeli: Pokój wam! (J 20, 19) i radość zagościła w ich sercach. Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). Wyszli więc z Wieczernika i poszli w świat, aby nieść innym Chrystusowy pokój. Takie jest też nasze zadanie, bo taka jest misja Kościoła – nieść Chrystusa światu.

W centrum naszej uwagi powinny znaleźć się wysiłki na rzecz bardziej świadomego udziału wiernych w Eucharystii oraz odkrywanie zadań, które wynikają z owoców Komunii św. (KKK 1391). Biorąc pod uwagę aktualną sytuację w parafiach, zauważamy – od wielu lat – spadek uczestnictwa wiernych w niedzielnej Mszy św. To zjawisko jest wezwaniem dla duszpasterzy i osób, które są bardziej świadome swojej misji w Kościele, aby podjąć wysiłki do właściwego rozumienia znaczenia Mszy św. w naszym życiu i zadań wypływających z życia Eucharystią. W programie tego roku ponownie powinna być zauważona troska o dobre przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej. Dobre przygotowanie oznacza takie wprowadzenie dziecka w tajemnicę Eucharystii, że mimo swojego młodego wieku potrafi zrozumieć i zachwycić się spotkaniem z Jezusem. Nieodzowna jest w tym dziele pomoc i współpraca z rodzicami. Nawet w trudnym okresie pandemii mamy niezwykłe świadectwa dzieci i rodziców, którzy przeżyli uroczystość I Komunii Świętej w dużej skromności zewnętrznej, ale doświadczyli niezwykłych przeżyć duchowych.

Zakończony niedawno – w formie spotkań i dyskusji – diecezjalny Synod Młodych, teraz powinien wejść w okres pogłębionej formacji młodego pokolenia i wzięcia przez nich odpowiedzialności za wiele ważnych spraw tak duchowych, jak i doczesnych. W dokumencie końcowym Synodu, będącym posumowaniem podjętych prac, ale także pewnymi wytycznymi na przyszłość jest mowa o sakramentalnej obecności Boga w życiu młodego człowieka. Oznacza to w praktyce zbudowanie mocnego fundamentu, będącego owocem bliskości Boga w życiu ludzkim.

Chcę więc podziękować wszystkim, którzy podejmują się tej misji. Dziękuję każdemu z Was, drodzy Diecezjanie, którzy codzienną swoją postawą dajecie świadectwo wierności nauce Chrystusa. Takimi świadkami są dzisiaj odpowiedzialni małżonkowie i rodzice, którzy podejmują nieraz wyjątkowy wysiłek, aby zbudować i ocalić gniazdo rodzinne. Dziękuję kapłanom za ich pracę formacyjną, zwłaszcza za dbałość o sprawowanie Mszy św., pracę formacyjną i posługę w konfesjonale. Dziękuję katechetom. Zdaję sobie sprawę, jak wielkim trudem okupione jest dziś dotarcie z przekazem wiary do młodych ludzi. Moją wdzięczność wyrażam wobec pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w dzieła Caritas naszej diecezji. Systematyczna pomoc oraz organizowane akcje charytatywne – w parafiach i przez Caritas diecezjalną – świadczą o konkretnych przejawach miłości wobec bliźniego, a źródło mocy ich posługi bierze początek z Eucharystii.

Umiłowani Siostry i Bracia!

Nieraz nie zauważamy, jak wiele dobra dokonuje się wokół nas, bo dobro jest ciche, nienarzucające się, a wręcz ukryte. Smuci mnie i zapewne wielu z Was, gdy przedstawia się Kościół jedynie jako wspólnotę pełną brudu i nieprawości. Młodzi, którzy dziś większość czasu spędzają w Internecie, widząc taki obraz, coraz częściej stawiają pytanie o sens ich bycia w Kościele. Widzimy, jak wyjątkowo potrzebne jest dzisiaj świadectwo naszego chrześcijańskiego życia. Nie wystarczą deklaracje wiary w Boga. Potrzebujemy głębokiej, żywej więzi z Jezusem, która będzie się przekładać na nasze życie.

Odnajdujemy – w poszczególnych ludziach i całych instytucjach – piękno i owocność naszej codziennej misji, wynikającej z umiłowania Jezusa w Eucharystii. Do tych ostatnich należą wszystkie dzieła – prowadzone przez instytucje świeckie, diecezjalne, zakonne i stowarzyszenia – gdzie prowadzone są domy pomocy społecznej, domy opieki dla osób starszych, przedszkola, szkoły, świetlice i oratoria dla dzieci. Wiele dobra dokonuje się poprzez posługę tylu zgromadzeń zakonnych, wspólnot i ruchów naszej diecezji. Chcę im dzisiaj za to wszystko z serca podziękować, bowiem ich cicha, często niezauważona posługa na rzecz bliźniego to świadectwo dobrze rozumianego życia Eucharystią. To ostatnie stwierdzenie powinno bardzo mocno wybrzmieć. Jeśli chcemy, aby ludzie sprawowali odpowiedzialnie i owocnie swoje zadania tak w życiu osobistym, rodzinnym i na wszystkich poziomach zaangażowania społecznego – potrzebują najpierw doprowadzenia ich do źródła mocy i miłości, jakim jest Eucharystia. Mądrzy i przydatni będą wtedy, kiedy będą przedłużeniem życia i działania Zbawiciela pośród swojego ludu.

Święta Matka Teresa z Kalkuty przypominała swoim siostrom, że ważna w ich życiu i posłudze ma być modlitwa, bowiem z modlitwy rodzi się wiara, z wiary – miłość, a z miłości – służba. Powiedziała kiedyś: Nie mogę wyobrazić sobie nawet jednego dnia bez Eucharystii. Dotykam Jezusa, kocham Go, służę Mu w biednych umacniana Jego miłością. W tych prostych słowach Świętej z Kalkuty ukryta jest głęboka prawda aktualna i dziś. Kiedy brakuje ci sił, dotknij się Jezusa! Kiedy lęk ogarnia twoje serce, dotknij się Jezusa! Kiedy nie widzisz celu i wszystko wydaje się bez sensu, dotknij się Jezusa! A dotykasz Go właśnie tu – na Eucharystii. Niech więc ten rozpoczynający się Adwent będzie czasem, gdy wypełnimy Jezusowe wezwanie: czuwajcie i módlcie się.

Proszę Was o podjęcie szczególnej modlitwy za Kościół i Ojczyznę, za rodziny i chorych, a także za tych, którzy utracili wiarę. Niech modlitwa i Wasze codzienne wyznawanie wiary pomoże innym odnaleźć ich drogę do Boga.

Z serca Wam błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dn. 27 listopada 2021 r.

——————————————————————————————————————————————————-

Wypominki roczne: 07.11.2021 – 30.10.2022 / niedziela, godz. 10.30

Wypominki Roczne 2021/22  1-cz.

++papieży, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodziców, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, poległych i pomordowanych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem; arcybiskupa Henryka Hosera; kardynała Józefa Glempa, biskupów: Mariana Dusia, Józefa Zawitkowskiego, Zbigniewa Kraszewskiego i Stanisława Kędziorę,  ++kapłanów: Jerzego Dziurzyńskiego, Wacława Karłowicza, Bronisława Dembińskiego, Mariana Jaźwińskiego, Marka Szumowskiego, Stanisława Nowakowskiego, Andrzeja Lepianka, Stefana Ulatowskiego, Mieczysława Łucyka; Franciszka Łapińskiego, Janusza Kuśmierczyka; Pawła Cymermana, Andrzeja Dudzika, Ryszarda Rumianka, Jerzego Howańczaka, Stanisława Warzeszaka, Michała Bielińskiego, Kazimierza Obryckiego, Piotra Pawlukiewicza, Mirosława Deca, Tadeusza Zielińskiego; ++Daniela Dąbrowskiego; +Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Józefa, Zofię, Mariana, Stefana, Jana i Grażynę i Sławomira Kazimierczuków, Ludwika i Sabinę Jarmochów, Teresę i Mariana Stańczewskich, Stanisława Ćwieka, Zofię i Wacława Jakubików,  Andrzeja Cieślaka, Zygmunta Wąsowskiego, Marka i Andrzeja Sosnowskich; Andrzeja Brodowicza, Władysława Kukawskiego; ++Halinę Dudek; ++Bożenę, Genowefę Reginę, Henryka i Bolesława Świderskich, Adama i Annę Demskich; ++Bożenę, Genowefę, Bolesława, Wacława i Józefa Grajdów, Józefę, Jana, Wacława, Mariannę i Piotra Gniadków, Stanisława Maćkowskiego; +Piotra Puska, Mariannę i Władysława Ficów, oraz Helenę, Wiesławę, Janusza i Zofię; ++Aurelię, Stanisława, Zygmunta i Arkadiusza Szeremetów, Jadwigę, Stanisława i Andrzeja Serwatka, Ryszarda Jerzak; ++Krystynę i Ryszarda Kobiela, Mariannę, Tadeusza i Bolesława Woszczek, Stanisława, Ryszarda, Zygmunta i Genowefę Gęgniewiczów; ++Reginę Markiewicz, Władysławę, Jana, Stanisława i Stefana Nazarków; ++Natalię, Wacława, Aleksandra, Eugeniusza, Andrzeja, Adama, z rodzin: Prządków i Petrylów; ++Stefana, Leokadię, Jana i Feliksę Stępniów, Jana i Eleonorę Góreckich, Zygmunta, Bronisława, Tomasza, Salomeę i Barbarę Cieślak, Mariana i Bronisławę Sarnowskich, Ryszarda i Teresę Wolnickich, Janusza i Danutę Paczkowskich; ++Andrzeja Lernera, Jerzego Danielewicza, Andrzeja Piwowarskiego i z c. rodziny Piwko; ++Andrzeja i Ryszarda Kopruckich;

++Antoniego Rogalewskiego; ++Rozalię Wieczorek, z rodzin: Wieczorków, Piechotów, Buszkiewiczów i Haczkowskich; ++Romana Banaszek, Stanisławę i Edmunda Głuchowskich, Tadeusza Paszkowskiego, Teresę Popiołek, Alicję Chojnacką; ++Sylwestra Muzalskiego; ++ks. Franciszka Ołdakowskiego, Krystynę i Wacława Kotowskich, Zygmunta, Kazimierza i Stanisławę Siłków, Mariannę, Zofię, Aleksandrę, Stanisława i Zygmunta Uszyńskich, Stanisława Andrzejewskiego, Stanisława Żochowskiego, Tadeusza Rucińskiego; ++Kazimierza Dudek; ++Jana-Stanisława Wypustka; ++Antoniego, Józefę i Antoniego Moskwików, Apolonię i Stefana Dąbkowskich, Janinę Bednarską, Władysława Brylewskiego, Tadeusza Sitowicza; ++Anielę, Józefa, Bolesława, Karola, Zbigniewa, Janusza, zm. z rodz.: Boguszewskich, Roguskich i Łęgowskich; ++Daniela, Stefanię i Józefa Mirkowiczów, Wandę, Aleksandra, Zofię i Władysława Osińskich, Janinę i Henryka Pajzerów; ++Henryka, Mariannę, Jana i Mariannę Szczygielskich, Zenona, Zdzisławę, Władysławę i c. rodz.  Chlebowskich, Piotra i Stanisławę Chudzików, Bolesława i Stefanię Salamoników, Aleksandrę i Wacława Lisów, Aleksandra, Marię i Jerzego Dadasów, Teresę, Kazimierza i Romana Bieleckich, Piotra i Tadeusza Bartników, Irenę, Zdzisława i Ireneusza Jaroszewiczów, Włodzimierza, Annę, Edwarda i Krystynę Stachurskich, Zbigniewa i Andrzeja Walterów, Janinę Rokita; ++Teodorę, Leokadię, Barbarę, Krystynę, Józefa, Romana,  i Janusza Staszewskich, Genowefę i Mieczysława, Harasimowiczów, Michalinę i Bonifacego Głuszczuków, Justynę i Ignacego Lesiuków; ++Adelajdę, Henrykę, Annę, Fryderyka, Edmunda i Mariusza Sommerów; Józefę, Zuzannę, Jana i Mariana Dudek, Stefanię i Czesława Chaładus, Teresę Jurczyńską, Barbarę Anterszlak, Henrykę Uszomirską, Marię, Romualda i Piotra Żakowskich; ++Tadeusza Andziaka;  ++Marię i Antoniego Masnych, Józefę Gabara i rodziny Urbańskich; ++Stefana, Mariannę, Wojciecha, Józefa i Stanisława Piecyków, Stanisławę, Stanisława, Karolinę, Jerzego, Ewę i Piotra Lenartów, Zofię i Violettę Żórawińskie, Annę Zaleską;

Wypominki Roczne 2021/22  2- cz.

++Reginę i Konstantego Kuleszów, Genowefę i Edwarda Zabiegałowskich; ++Janinę i Ludwika Rychalskich, Marka Szularza; ++Mariana Glanc i Franciszka Zagórnego; ++Władysława Łopatę; ++ Felicję, Grzegorza, Wacława i c. rodziny Bohonosów, Jolantę Iwaniuk, Wacława, Anielę, Wiesława i Stefana Szlachcińskich, z rodz.: Klimaszewskich, Szlachcińskich, Ruseckich i Borkowskich, Elżbietę Wojtaszek, Karolinę i Romana Zasadnych, Jerzego Więckiewicza, Michała, Leokadię, Wiesława, Zofie i Tadeusza Karasków, Franciszka Gomez, Zofię Strońską, Jacka i Krystynę Gruszczyńskich, Szymona Halko, Leopolda i Elżbietę Bajer; ++Wiesława Brzywczego, Kazimierę i Józefa Wańtuchowiczów; ++Władysława, Eugenię, Leona, Czesława, Dariusza i Bronisławę Postołów; ++Jana, Janusza, Zygmunta, Jadwigę i Bogusława Klepków, Edwarda, Mariannę, Jerzego i Władysławę Michalskich; ++Małgorzatę, Andrzeja i Józefa Bielińskich, Józefa, Stanisława, Franciszkę i Antoniego, Mariannę i Józefę Kowalczyków, Wiktorię Wasilewską, Zofię Pietryszyk, Halinę i Michała Awdziejczyk, Ryszarda Sobieszczańskiego, Jadwigę i Zygmunta Serwińskich; ++Piotra, Janinę i Władysława Dońców, Cezarego Książkiewicza, Stanisława Butrymowicza, z rodzin: Dońców, Adamczyków, Gregorczuków i Butrymowiczów; ++Piotra Łukasika; ++Irenę, Stanisława, Tadeusza, Michalinę i Aleksandra Dawidziuków, Zofię, Władysława, Weronikę i Stanisława Różańskich, Władysławę i Wiesława Mądrych; ++Reginę i Marka Witków, Antoninę, Wacława, Czesławę i Edwarda Łęczyckich, Krystynę, Władysława, Roberta, Waldemara Stacherów; ++z rodzin: Malinowskich, Binkowskich, Matyjasiaków, Ryderów, Mikułowskich i Optułowiczów; ++Jerzego Binkowskiego i Helenę Malinowską; ++Irenę i Stanisława Rosłańców, Julię i Jana Pleskotów, z rodzin: Rosłańców i Święchów; ++Henrykę Talaga i Stanisława Jamiołkowskiego; ++Szczepana Augustyniaka; ++Marka Marszalca, Reginę i Wacława Gromadka, Mariusza Kisiela; ++ Zbigniewa i Kamila Gałązków, Romana Wyrobka; ++Elżbietę, Dariusza, Alinę i Tadeusza; ++Janinę Szymańską; ++Lecha-Andrzeja, Alicję i Bogusława Nizkich, Adelę i Antoniego Karwowskich, Anielę i Ignacego Pękulów, Wiktorię, Władysława, Czesława i Zbigniewa Niżników; ++Tadeusza Grabowskiego, Helenę i Jana Podobas, Jadwigę i Edwarda Białasów, Henryka Suchcickiego;

++Lucynę Pełkę; ++Tadeusza Kowalskiego, Krystynę i Kazimierza Karasiów; ++Pawła i Edwarda Woźniaków, Anielę i Edwarda Wojdynów, Wacława i Janinę Kamińskich, Władysława Cichockiego z rodziny Lisów; ++Tadeusza, Irenę, Pawła i Zbigniewa Rynkiewiczów, z rodzin Zielińskich, Rynkiewiczów, Marię, Janusza, Andrzeja Kurowskich, Aleksandra, Bronisławę i Jana Marciniuków; ++Jana i Halinę Zielińskich, Stanisławę i Władysława Jeziorowskich, Mariannę i Ryszarda Berezowskich, Szymona, Stanisławę i Mieczysława Laszuk; ++Janusza i Stefana Chojnowskich, Mariannę i Jana Truszkowskich; ++księdza Wacława Karłowicza i Jego rodziców: Anielę i Józefa, Mariana, Eugeniusza i Wawrzyńca Pladysów; ++Michała Kurka; ++Mieczysława Drabarza, Janinę i Jana Kopyckich, Hannę i Juliana Błażejaków, Romana Sałasińskiego, Jerzego Siekluckiego, Bolesława Kubajko; ++Ryszarda, Pawła i Lubę Dąbrowskich, Alfredę, Kazimierza, Janusza, Rozalię i Józefa Kupskich, Apolonię i Józefa Ziółkowskich, Janusza Szymańskiego, Władysławę i Beatę Drążkiewiczów; ++Bożenę, Agnieszkę, Aleksandra, Helenę i Jana Zawadów, Genowefę, Piotra i Wiesława Gąsków, Feliksę i Jana Głąbińskich, Ewę Drzewicz; ++Józefa, Jerzego, Zofię i Apolonię z rodziny Domańskich, Marię Tyszka, Annę, Antoniego, Jana, Mariannę i Stefanię z rodziny Lasotów, Irenę Sosik i z rodzin: Kocielników, Duckich i Jalowskich; ++Krystynę, Jana i z c. rodziny Żoch, Grażynę i Ryszarda Karpmanów, Halinę i Tadeusza Szarkowskich; ++Jana i Krzysztofa Zyśk; ++Czesława i Franciszkę Wilczuk, Wiesława Seweryńskiego, Kazimierza Borutę, Stanisławę i Adama Pawłowskich, z rodzin: Pawłowskich i Seweryńskich; ++Janinę, Mikołaja, Jana, Stefana, Alicję, Zdzisława, Zbigniewa, Stefana, Stefanię, Mikołaja, Jana, Piotra, Stanisławę, Michała, Marię, Zofię, Stanisława, Wandę, Alicję, Mariana, Ewę i Jana; ++Władysławę i Henryka Indrjan, Krzysztofa, Jadwigę i Zygmunta Budzyńskich, Jarosława, Stanisławę i Józefa Biernackich, Helenę i Józefa Stachulskich, Agnieszkę i Michała Kos, Kazimierę i Władysława Ługowskich;

Wypominki Roczne 2021/22   3-cz.

++Sławomira i Eugeniusza Skup, Józefę i Zygmunta Bąbolskich, Eugeniusza Gieras; ++Jana Winiarskiego; ++Sabinę, Stanisława, Genowefę, Kazimierza i Janinę Welenc, Jerzego Ostrowskiego; ++Mariannę, Jerzego i Martę Żółtowskich; ++Jana, Edwarda, Bonifacego, Pelagię, Józefa, Antoniego, Jana Marię i Stanisława; ++Rozalię i Jana Kołyszko, Janinę i Mieczysława Podolskich, Jana Czarneckiego, Jadwigę i Marka Lisieckich, Marię, Eugeniusza, Irenę i Andrzeja Jaroszewskich; Reginę, Kazimierza i Andrzeja Kulczyckich, Elżbietę, Józefa Wasilewskich, Teresę Szczakowską, Krystynę Klita, Genowefę i Tadeusza Rupińskich, Mariana Banasiaka, Annę Motyl, z rodzin: Ołowskich, Borkowskich i Zommerów; ++Ireneusza Witana, Stefanię Burdek; ++Edwarda Fereta, Józefa Flisa, Barbarę Pieckowską, Karolinę Walczak; ++Władysława, Jadwigę, Antoniego, Halinę, Andrzeja, Ryszarda, Jana, Czesławę, Józefa i z całej rodziny Gosławskich, Władysława, Stefanię, Marcela, Mariannę, Stanisława, Franciszka, Jana, Józefa, i z całej rodziny Krajewskich, Jana, Leokadię, Stanisława, Henryka, Eugeniusza i z całej rodziny Jakubowskich, Andrzeja, Małgorzatę i z całej rodziny Pankiewiczów, Stanisława, Władysława, Monikę, Władysława i z całej rodziny Zarembów, Jana, Jadwigę, Zdzisława i z całej rodziny Guzów, Mariana, Apolonię, Bolesława i z całej rodziny Albińskich; ++Halinę, Wincentego, Jadwigę, Wincentego i Marka Borzuchowskich, Franciszkę, Aleksandra, Stanisława, Kazimierza i Władysławę Karwowskich, Urszulę Bielawską, Stefanię Baryłka, Arkadiusza i Zdzisława Kalickich, Jerzego, Franciszkę i Wacława Milaniuków, Jadwigę, Józefa, Jana i Witolda Żochowskich, Grażynę i Sławomira Brania, Radosława Misztala, Grzegorza, Lucynę i Jerzego Wodzyńskich, Zbigniewa Króla; ++Aleksandrę Ołdak, Bronisławę Siennicką, Edwarda i Ireneusza Dzięcioł; ++Stanisława, Stefana i Kazimierza Giedyków, Władysława, Wiktora i Kazimierę Rosa; ++Zofię, Wacława i Antoniego Fronców, z rodziny Mików, Bronisławę, Henryka i Ryszarda Frąckiewiczów, z rodzin: Chmurów i Wójcików; ++Henryka Walczaka, Zofię i Aleksandra Czyżewskich, Adę Porowską;

++z rodziny Jabłonowskich: Eugenię, Celinę, Lucynę, Aleksandrę, Zygmunta, Mariana i Jana; ++Tadeusza, Helenę, Tadeusza i Janinę z c. rodziny Kołaczyńskich, Józefa, Barbarę i Stanisława Sidorowiczów, Ludwika, Janinę, Witolda i Krzysztofa Popławskich, Kazimierza i Apolonię Kucharskich,++z rodzin: Ornatowskich, Włodarskich, Fidzińskich, Ficów, Kowalskich, Rogowskich, Bęzów, Bąków, Wszółkowskich, Wypustków, Klochów, Sobotów, Tułaków, Wilańskich, Domańskich, Łachów, Kapustów, Woźniaków, Wasilewskich, Janczków, Kasperskich, Zygmunta, Zbigniewa, Stanisława, Elżbietę, Krzysztofa, Dariusza, Małgorzatę, Jadwigę, Ludwikę, Zofię i Marię; ++Barbarę Roguską-Zaleską, Eugenię, Hieronima i Wawrzyńca Zaleskich, Henrykę i Zdzisława Roguskich, Darię; ++Józefa Czarnockiego; ++z rodziny Bielskich: Bronisławę, Jana, Lecha i Andrzeja, z rodziny Budniak: Stefanię i Zygmunta, z rodziny Moskal: Jan i Martę; ++z rodzin: Sasin, Trukawskich, Boreckich i Jedlińskich; ++Cecylię, Ludwika, Rafała Fajferów, z rodzin: Baranów i Fajferów, Romana, Leokadię, Aleksandrę i Jerzego Nowickich, Hannę i Mieczysława Wojno i z całej rodziny; ++Aleksandrę, Wacława, Irenę i Mariana Osińskich, Józefa, Jerzego i Helenę Domańskich; ++Janinę, Jana, Urenę, Franciszkę i Ignacego z rodziny Sternak, Juliannę, Stanisława, Witolda, Stanisława, Tadeusza i Juliana Szacherskich, Stefanię, Franciszkę, Stanisława i Waldemara Śleszyńskich, Krystynę i Stanisława z rodziny Janusz, Mariannę, Teodora, Barbarę, Jadwigę, Agnieszkę i Jerzego Ropelewskich, Zuzannę, Sylwestra, Stanisława, Cecylię, Wiesławę, Henryka i Ryszarda Szustakowskich, Zofię i Mieczysława Kublik, Halinę i Mieczysława Wasiak, Anielę i Antoniego Szuranow, Zofię i Józefa Serafin, Ewę Jasiaczyk, Marię Musiał; ++Piotra, Janinę i Józefa Dąbrowskich, Danutę i Bronisława Węgier; ++z rodziny Kuszewskich: Zenona, Władysława i Mariannę, z rodziny Toczyskich: Mariana, Reginę i Stanisława;

 Wypominki Roczne 2021/22   4- cz.

++Adama, Jana i Mariannę Guzków, Bogumiłę Modrzycką; ++Franciszkę i Stanisława Reniszów; ++Marka Bartosińskiego, Tadeusza i Mariannę Augustyniaków, Stanisława, Helenę i Leona Mikulskich;++Tadeusza, Janinę, Janusza i Mirosława Bartosińskich; ++Genowefę, Mieczysława, Salomeę, Tomasza Władysława, Stanisławę, Michała, Jana, i Bronisława Cieślaków, Mariannę, Stanisława, Wincentego i Stanisława Osiców, Barbarę, Wiesława, Pawła Miąsko, Marię i Jana Pacholec, Eugenię, Władysława, Leona, Czesława i Dariusza Postołów ++Tomasza, Mierzejewskiego, Feliksę, Stefana i Tadeusza Nowickich; ++ Marka Jaszczura; ++Anastazję i Władysława Winiarskich; ++Zdzisława i Stanisławę, Alinę, Zdzisława, Janinę, Józefa, Pawła i Jana Jóźwiaków; ++Krzysztofa, Henryka i Tadeusza Pośników; ++Wacława, Pawła, Lucynę i Kazimierza Nagaj; ++Elżbietę i Tomasza Zając; ++Jana i Marianne Siwak; ++ Danutę i Eugeniusza Skwarek, Elżbietę Lewaszkiewicz; ++ Krzysztofa Jana, Gronka, Eugenię, Wacława, Barbarę i Edwarda Włodarczyków, z rodzin: Włodarczyków, Gronków, Jaroniów, i Kaczmarczyków; ++Janusza i Tadeusza Kalińskich, Aleksandra Kostra; ++Józefa Bindera; ++Reginę, Bonifacego, z rodzin: Kowalczyków i Wachników, Janusza, Jerzego, Helenę, Kazimierza z rodziny Nowackich, Mariana Kłysza i z c. rodziny, Zygmunta, Andrzeja, Agnieszkę, Mariannę i Edwarda Kowalczyków; ++Janinę i Edwarda Kamińskich, Mikołaja Kamińskiego, Teresę i Czesława Szklarczyków, Małgorzatę Pawłowską, Elżbietę Pawłowską, Teresę Jankowską, Aurelię, za dusze w czyśćcu cierpiące; ++Jerzego i Krystynę Żochowskich, Janinę i Kazimierza Kucharskich; Zbigniewa Kopyrę, z rodzin: Kopyrów i Makowskich; ++Teresę, Stanisława, Stanisławę i Władysława Żołądków, Jana i Danutę Michalczeszyn; ++Mariana Jurzyka, Jana i Juliannę Skibniewskich; ++Wandę Wysoczańską, Helenę i Jana Koniarzów, Zdzisława Komarnickiego, Bazylego Matkowskiego; ++Szymona, Alinę i Tadeusza; ++Cecylię Sakowicz, Zofię i Władysława Lisów, Szczepana Krajewskiego; ++Urszulę Bugaj; ++Eugenię i Marcelego Listowskich, Stanisławę i Stanisława, Jerzego Baranowskich i z rodziny Witaków;

++Benedykta Perczyńskiego i Wandę Sławerek; z rodzin: Bartosków i Ziembów; ++Małgorzatę Mróz, Michała Kamieniarza, z rodzin: Mrozów i Kamieniarzy; ++Juliannę i Zdzisława Jurkowskich, Wandę i Stanisława Madejów, Emilię Czerniawską; ++Mariana, Jana i Michalinę Wojciechowskich; Wiktora i Eugenię Pałysów; ++Leszka Bargielskiego; ++ Mariusza, Marię i Janusza Kalisiaków, Bogumiłę Przybylską; ++Anielę i Adama Wrzosek, Kazimierę i Henryka Rutkowskich, Aleksandrę i Teofila Dziwulskich; ++Janinę Zbieć; ++Jerzego Bomana; ++Zygmunta Kostrzewę, Henryka Przekwasa; ++Adolfa, Czesława, Kazimierza, Dorotę i Joannę Pińkowskich; ++Czesława Zaleskiego, Pawła Stańczuka ++Janusza Mroszkiewicza; ++Helenę, Hieronima, Władysławę i Jana Szczepaniaków, Helenę i Władysława Boczkowskich; ++Józefa, Zygmunta i Natalię Woińskich, Jadwigę i Aleksandra Nowaków, Alicję Zalewską; ++z rodziny Skanadaj: Edwarda, Anielę, Tadeusza, z rodziny Kosior: Józefa, Genowefę, Wiesława i Stanisława; ++Annę Brzostowską, Kazimierę i Romana Sierańskich; ++Zygmunta i Teresę Kowalskich, Stanisława i Krystynę Lewandowskich, Wojciecha Kalenowskiego, Helenę Wojdaszewską; ++z rodzin: Drozdowiczów, Pawlaków i Brzuzków; ++Ireneusza Iwańskiego, Zdzisława Szostka, Mariannę i Wiktora Niciborów, Andrzeja Mućko i Renatę Fuks; ++Marię i Tadeusza Konarzewskich, Kazimierza Cukierskiego, Janinę Gerszkę;  ++Władysława Bilskiego, Zofię, Eleonorę i Bronisława Kazimierskich; ++Mariana, Reginę, Elżbietę Łuniewskich, Henryka Gielcińskiego, Bronisława i Józefa Pieciaków

Wypominki Roczne 2021/22   5-cz.

++z rodzin: Danilczuków, Grochowskich, Lewandowskich, Pająków, Włodarczyków, Oleszkiewiczów, Ptaków, Lewkowiczów, Denisiuków i Opolskich; ++Stefanię i Jerzego Gościckich, Antoniego Maliszewskiego, Aleksandra ,Genowefę i Józefa Delidów, Elżbietę Chomiuk; ++Józefa i Władysławę Brela, Hannę, Bogusława, Zofię, Bolesława, Stanisławę i Wandę Chłopików, Ryszarda, Marię, Henryka, Tomasza, Stanisławę Sejdaków, Henrykę i Stanisława Olbrysiów; ++Leszka Piórkowskiego; ++Halinę i Stanisława Truszczyńskich; ++Halinę, Henryka, Wiesława i Roberta Kowalskich, Janinę i Stefana Lejnarowiczów; ++Eugeniusza i Helenę Drybczewskich, Bonifacego, Zygmunta i Danielę Rafalskich, Alicję, Affek, Jana Ciechowskiego, Marię Koziara; ++Cecylię i Władysława Kwiatkowskich; ++Zbigniewa Olszewskiego; ++Natalię Kocot, Zofię Szczytowską, Elżbietę i Mariannę Pszczoła, Eugenię Grabowską; ++Henryka, Sławomira i z rodziny Bołów, Hawryluków i Rydź; ++Małgorzatę, Krystynę, Zdzisława i Jerzego Zakrzewskich, Janinę, Franciszka, Jerzego Indrian, siostry: Marię Chryzostomę i Marię Dionizę, Anielę, Wincentego i Adama Zientalskich; ++Annę Kamińską-Urbaś, Mariana Kamińskiego, Annę i Stefana Trojdów i Jerzego Urbaś; ++Stefanię, Antoniego, Jerzego Przedpełskich, Janinę, Aleksandrę, Tadeusza i Janusza Mączewskich i Antoninę Maciejewską; ++Stanisławę, Ryszarda, Teresę i Władysława Gębskich, Marię Pływacz; ++Janinę i Eugeniusza Adamkiewiczów; ++Bogumiłę Lask; ++Kazimierza, Halinę, Leokadię, Franciszka i Krystynę Chodowskich, Teofila, Józefę i Stefana Chudzików, Weronikę Skorupską, Annę Kabir; ++Janinę i z rodziny Firląg, z rodzin: Winnickich, Kołakowskich, Wolańskich i Kaweckich;

++Teklę, Aleksandra, Bronisława i Rozalię Olszewskich, Tadeusza, Mirosława, Annę i Stanisława Eichlerów, Ewę Niemyjską; ++Piotra, Mariannę, Katarzynę i Annę Wachników, Antoniego, Mariannę Kowalczyków i z c. rodziny; ++Mariannę i Józefa Kaniosów, Antoniego i Władysławę Walasków; ++Irenę i Józefa Rybak, Zofię, Jerzego, Władysławę i Antoniego Walczaków, Stanisławę i Jana Pietrzaków; ++Mariusza i Pelagię Molareckich, Mirosława Garbackiego; ++z rodzin: Lenardów i Kwiatkowskich; ++ Stanisławę, Bolesława i Tadeusza Dobrowolskich, Genowefę Zwolińską; ++Stanisławę Macieja; ++Andrzeja Uszkur; ++Annę i Zdzisława Grzegdala, Jadwigę, Lucjana i Krzysztofa Pieńkowskich, Kazimierza i Władysławę Jotczaków, Helenę i Franciszka Grzegdolów; ++Jana i Helenę Bidzińskich, Czesława i Annę Wójcików, Józefa i Katarzynę Rek; ++Helenę i Jana Bachanek, Jadwigę, Stanisława i Łucję Jurko; ++Halinę i Tadeusza Wolfko, Irenę i Ryszarda Brzezińskich; ++Antoniego Gawryszewskiego, Jana i Józefę Ostrawskich, Hannę Machnicką; ++Kazimierza, Janinę i Jerzego Anczarskich, Józefa Czarneckiego; ++Alicję i Stanisława Eklerów, Helenę, Kazimierza, Jadwigę, Jerzego i Henryka Indrianów, Antoniego Lewandowskiego, Jerzego i Halinę Dybalskich, Władysławę Nowak; ++z rodziny Piaseckich; ++Maję, Irenę i Wacława Olejarzów, Stanisławę i Waleriana Majkutów, Elżbietę i Tadeusza Barckich; ++Helenę Nowak; ++Janinę i Mieczysława Konoszewskich, Marię Płochocką, Stanisławę i Józefa Szymańskich;

Terminarz nabożeństw za Zmarłych -„wypominki roczne” 2021/2022 – niedziela, godz.10.30
 07 listopada 2021/1-cz.
14 listopada 2021/2-cz.
21 listopada 2021/3-cz.
28 listopada 2021/4-cz.
05 grudnia 2021/5-cz.
12 grudnia 2021/1-cz.
19 grudnia 2021/2-cz.
26 grudnia 2021/3-cz.
02 stycznia 2022/4-cz.
09 stycznia 2022/5-cz.
16 stycznia 2022/1-cz.
23 stycznia 2022/2-cz.
30 stycznia 2022/3-cz.
06 lutego 2022/4-cz.
13 lutego 2022/5-cz.
 20 lutego 2022/1-cz.
27 lutego 2022/2-cz.
06 marca 2022/3-cz.
13 marca 2022/4-cz.
21 marca 2022/5-cz.
27 marca 2022/1-cz.
03 kwietnia 2022/2-cz.
10 kwietnia 2022/3-cz.
17 kwietnia 2022/4-cz.
24 kwietnia 2022/5-cz.
01 maja 2022/1-cz.
08 maja 2022/2-cz.
15 maja 2022/3-cz.
22 maja 2022/4-cz.
29 maja 2022/5-cz.
05 czerwca 2022/1-cz.
12 czerwca 2022/2-cz.
19 czerwca 2022/3-cz.
26 czerwca 2022/4-cz.
03 lipca 2022/5-cz.
10 lipca 2022/1-cz.
17 lipca 2022/2-cz.
24 lipca 2022/3-cz.
31 lipca 2022/4-cz.
07 sierpnia 2022/5-cz.
14 sierpnia 2022/1-cz.
21 sierpnia 2022/2-cz.
28 sierpnia 2022/3-cz.
04 września 2022/4-cz.
11 września 2022/5-cz.
18 września 2022/1-cz.
25 września 2022/2-cz.
02 października 2022/3-cz.
09 października 2022/4-cz.
16 października 2022/5-cz.
 23 października 2022/1-cz.
30 października 2022/2-cz.

——————————————————————————————————————————————————–

 • Na terenie cmentarza wykonywanie usług kamieniarskich następuje po uzyskaniu akceptacji kancelarii i wydaniu przepustki specjalnej na wjazd na cmentarz.
 • Na terenie cmentarza obowiązuje zakaz docinania i szlifowania elementów pomników, kostki itp.!
 • Przed nagrobkiem i obok obowiązuje zakaz montowania ławek w sposób stacjonarny i podestów granitowych itp.
 • Przerwy na wykonywanie usług kamieniarskich, które będą obowiązywały na tut. cmentarzu w 2022r. następujących w dniach: …