KANCELARIA CMENTARZA

czynna:

wt, 29.11.2022 w godz.: 07.30 – 09.00.

śr, 30.11.2022 w godz.: 07.30 – 09.00 i 12.15 – 14.00.

cz-pt, 01-02.12.2022 w godz.: 07.30 – 09.00 i 12.15 – 14.00.

pn, 05.12.2022 w godz.: 07.30 – 09.30 i 12.15 – 14.00.

cdn
W soboty i niedziele – kancelaria nieczynna.
 • Zasady obowiązujące zakłady kamieniarskie i murarskie na tut. cmentarzu znajdują się w zakładce – Regulamin.

 

nr tel./fax do kancelarii cmentarza: 22 812 17 23 w godz. pracy jw. !

e-mail: kancelaria@cmentarzmarysinwawerski.pl

Cmentarz otwarty codziennie, od godz.: 7.00 do zmroku.

Adres:

04-549 Warszawa, ul. Korkowa 152.


 

 

 

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Msza św. w niedziele o godz.: 11.00 i 12.30*

Sakrament Pokuty i Pojednania / spowiedź / przed mszą św.

Wypominki roczne – nabożeństwo w int. Zmarłych z Koronką do Miłosierdzia Bożego – niedziela, godz. 10.30.

*Msza św. w intencji zbiorowej za Zmarłych i wszystkich pochowanych na tut. cmentarzu (od pierwszej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli września, o godz. 09.30; od pierwszej niedzieli października do ostatniej niedzieli maja, o godz.12.30). Kartki z intencjami zostawiamy w zakrystii przed rozpoczęciem mszy św.

 • W niedzielę, 27 listopada 2022 – 1 niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do danych praktyk religijnych, nawet do obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…
 • Jednocześnie pierwszymi nieszporami niedzieli adwentu rozpoczynamy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

 • Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwane roraty. Zachęcamy do licznego udziału w roratach, celebrowanych w Waszych kościołach parafialnych. (Proszę sprawdzić w ogłoszeniach parafialnych, godz. sprawowania mszy św. roratniej!). W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, przybyszów, choćby przez zakup świec Caritasu.

 • W kaplicy i kancelarii cmentarza można zaopatrzyć się w opłatki wigilijne i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 • Zapraszamy do oglądania zdjęć w galerii,  z uroczystości Wszystkich Świętych.

 • Informujemy, że została uruchomiona wyszukiwarka grobów!

 • W pierwszą niedzielę miesiąca, po mszy św. o godz. 11.00 – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

 • „Wypominki Roczne 06.11.2022 – 29.10.2023” zostały podzielone na 7 części; terminarz nabożeństw można sprawdzać na naszej stronie, w ogłoszeniach!

 • Miłosierdziu Bożemu polecajmy Zmarłych, którzy w ostatnim tygodniu odeszli do wieczności, wszystkich pochowanych na tut. cmentarzu i zapisanych w wypominkach: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Modlitwa o pokój w Ukrainie do Matki Bożej Zwycięskiej
Zwycięska Pani, Maryjo, nasza Matko. Oddajemy Ci dzisiaj przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dobra duchowe i materialne, nasze życie i godzinę śmierci.
Wszystko to składamy w Twoje ręce Matko. Wspomagaj nas w chwilach próby, oświecaj swoją mądrością, oddalaj próby, oddalaj zasadzki złego ducha, przeprowadzaj bezpiecznie przez bolesne doświadczenia obecnego czasu i chroń nas i naszych bliskich przed utratą wiary
Tak jak w 1920roku w „Cudzie nad Wisłą” ocaliłaś Warszawę i Europę od nawały bolszewickiej, tak dziś prosimy o nowy cud nad Dnieprem: ocal naród ukraiński! Chroń dzieci i rodziny,bądź obroną i męstwem dla walczących!.
Ucieczko grzeszników,uproś nam u Syna swego potrzebne łaski: czystość duszy i ciała, głębokie nawrócenie serca i przymnożenie ziemskiego czasu na odpokutowanie grzechów. Wołamy do Ciebie Matko,bądź przy nas w każdy czas, w codziennych obowiązkach, radościach, troskach, spotkaniach, a zwłaszcza w chwilach okrucieństwa i zniszczeniach wojny. Osłaniaj nas potęgą swej obecności, pomóż nam zachować wierność powołaniu, nadrobić zaniedbania, naprawić wyrządzone krzywdy. Prowadź i strzeż nas Matko, ucz wybaczać winowajcom i coraz bardziej kochać Boga i ludzi. Czuwaj nad nami i okrywaj zwycięskim płaszczem Twej nieustającej opieki. Amen.
 

 

 

 

 

 

 
 
OGŁOSZENIA
List pasterski na Adwent 2022

Drodzy Diecezjanie,
Umiłowani Siostry i Bracia.

Rozpoczynamy kolejny Adwent, a tym samym nowy rok liturgiczny. Będziemy po raz kolejny w naszym życiu rozważać wielkie tajemnice zbawcze. To czas oczekiwania. Najpierw na spotkanie z Jezusem przychodzącym do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia. Chcemy się dobrze przygotować, aby godnie i owocnie przeżyć ten święty czas. Istnieje także inny Adwent. To nasze przygotowania na przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów, gdy “ujrzymy Go twarzą w twarz” (por. 1 Kor 13, 12).

Mówiąc o Adwencie pragnę Was prosić, Siostry i Bracia, o owocne wykorzystanie tego czasu. W codziennym zabieganiu jest w nas dużo nerwowości, pośpiechu; poddawani jesteśmy lawinie informacji, nie zawsze nam pomocnych. Czujemy się tym wszystkim zmęczeni, zdezorientowani, często – nie wiedząc dlaczego – źle usposobieni do innych ludzi. Proszę, wykorzystajmy te najbliższe tygodnie na wyciszenie i na zadbanie o samych siebie. Niech będzie więcej modlitwy, skupienia i serdeczności wobec bliźnich, poczynając od najbliższych. Skorzystajcie z adwentowych rekolekcji i dni skupienia oraz ze Mszy Świętych roratnich. Warto zachować w naszej adwentowej codzienności pewną powściągliwość, skromność i wyciszenie.

* * *

Jedną z naszych codziennych powinności wobec bliźniego jest to, abyśmy byli dla siebie nawzajem wsparciem i pomocą. Bardzo wielu z nas przeżywa obecnie trudny czas. Jest w nas wiele lęku o zdrowie, a nawet życie. Patrząc na różne trudności materialne martwimy się i z troską spoglądamy w przyszłość. Trwająca wojna w Ukrainie wcale nie zmierza ku końcowi, a stan napięcia z nią związany przekracza granice wielu państw. W naszym kraju znalazło bezpieczne miejsce wielu sióstr i braci z Ukrainy. Chcielibyśmy – w miarę naszych możliwości – nadal otaczać ich opieką, dając im nadzieję na przyszłość. Dzielę się z Wami, Czcigodni Diecezjanie, tymi sprawami i jednocześnie proszę, abyśmy służyli sobie nawzajem pomocą.

* * *

W naszym przeżywaniu Adwentu przez wszystkie cztery niedziele będzie nam towarzyszył prorok Izajasz, zwany ewangelistą Starego Testamentu. Dziś prorokuje o przyszłości świętego miasta Jeruzalem. Stanie się ono religijnym centrum nowego świata. Jerozolima, w której swoje życie złoży Jezus Chrystus, przyciągać będzie wszystkich w przeświadczeniu, że stamtąd wyjdzie Prawo Boże, pouczające ludzi, jak powinni postępować w życiu. Towarzyszy temu nadzieja, że jeśli ludzie będą zachowywać pouczenia Boże zapanuje pośród narodów prawdziwy pokój. Jakże to pragnienie jest nam dzisiaj bliskie. Sytuacja za wschodnią granicą naszego kraju i inne światowe konflikty pokazują ogrom cierpień. Wszystko to dzieje się na oczach całej ludzkości. Jedyna nadzieja, aby świat zaznał pokoju, leży w nawróceniu każdego człowieka, czyli poznaniu i umiłowaniu Boga oraz Jego praw.

W dzisiejszym przepowiadaniu Słowa Bożego św. Paweł wzywa do czuwania nad prawością naszego życia. Apostoł powiada, że mamy żyć „przyzwoicie jak w jasny dzień”, a wreszcie – „przyoblec się w Pana Jezusa Chrystusa”. To jakby włożyć na siebie wyjątkową szatę. Wprawdzie – jak mówimy – „nie szata zdobi człowieka”, lecz właśnie dopiero styl życia, codzienne postępowanie, relacje z innymi ludźmi, pokazują kim się jest! Zachęca więc św. Paweł, abyśmy żyli pobożnie, tzn. byli przyobleczeni w Chrystusa.

Słowo Boże zapisane u św. Mateusza może nas zastanawiać, że w czasie adwentowego oczekiwania na ziemskie narodziny Jezusa Chrystusa Kościół przypomina nam sprawę przyszłego sądu nad całą ludzkością. Ponieważ nikomu z nas nie jest znany czas ponownego przyjścia Pana Jezusa – Sędziego żywych i umarłych – dlatego to przypomnienie powinno być dla nas wezwaniem do ustawicznego czuwania. Oznacza to w praktyce życie w stanie łaski uświęcającej i takie zagospodarowanie naszej codzienności, aby każdy dzień był przeżyty na większą chwałę Boga i ku pożytkowi bliźniemu.

* * *

Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu wchodzimy w nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Zostało ono podjęte w trudnym czasie również dla Kościoła. Wysiłek dla obudzenia i umocnienia wiary w Kościół jako dzieło Boga na ziemi, ustanowionego dla nas, grzesznych, z myślą o naszym zbawieniu staje się coraz bardziej palącą potrzebą. W symbolu wiary wyznajemy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Kościół jednak nie posiada tych przymiotów sam z siebie. Sprawia to Chrystus przez Ducha Świętego.

Słowo „Kościół” oznacza „zwołanie”, zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Tego pojęcia używano już w czasach Starego Testamentu w odniesieniu do ludu wybranego przed Bogiem, począwszy od zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał Prawo i został ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem.

Pierwszą wspólnotę tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, określając się jako „Kościół”, uznaje się za spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. Kościół jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie. Żyje on Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób jego Ciałem. (por. KKK , nr 751-752)

Przez najbliższy rok liturgiczny – aż do przyszłego Adwentu – będziemy starali się w naszych wspólnotach parafialnych rozważać ten niezwykły dar Jezusa Chrystusa. Wstępując po swoim zmartwychwstaniu do Ojca w Niebie, zostawił nam wspólnotę – Kościół, w którym On sam jest głową. Zostawił Kościołowi Swoje Słowo, przykład Swego życia na ziemi, sakramenty. Mamy też wiele świadectw tych, którzy w pełni mu zaufali – świętych męczenników i wyznawców. Nie jest to zatem wspólnota założona i żyjąca na podobieństwo partii politycznych, stowarzyszeń, czy różnych organizacji świeckich, jakich jest wiele na świecie.

Widzimy, że ten dar naszego Pana i Zbawiciela zasługuje na szczególny szacunek. W dzisiejszym świecie, także w społeczności wiernych, Kościół często jest postrzegany w sposób uproszczony, błędny. Skutkuje to tym, że mamy coraz większe problemy z przyjęciem tego, co Kościół podaje do wierzenia, czyli co zwiastuje i czego wymaga. Nie dowierzamy Kościołowi także dlatego, że zdarza się nam spotykać na swojej drodze takich członków Kościoła, którzy sami będąc słabi, osłabiają wiarę innych. Ważne, żeby umieć rozróżnić to, co jest świętością Kościoła, a co jest słabością i grzesznością poszczególnych jego członków.

* * *

Umiłowani Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie,

proszę Was – raz jeszcze – o dobre zagospodarowanie czasu Adwentu. Potrzebujemy wszyscy przede wszystkim odnowienia ducha. Potrzebujemy powrotu do życia modlitwą i czerpania swoich sił z bliskości z Bogiem. Pamiętajcie o Kościele i Ojczyźnie. Błagajmy Boga o pokój na świecie i o odnowę moralną. Szczególnej trosce powierzam wszystkie Rodziny naszej diecezji.

Z serca Wam błogosławię

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, dn. 26 listopada 2022 r.


 

STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH

W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W  konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka.

Medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje także swoją przyczynę w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w takich encyklikach, jak Redemptor hominis czy Veritatis splendor, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co  nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

W tej sytuacji uczciwe szukanie prawdy i dawanie jej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Spojrzenie na działania Jana Pawła II powinno uwzględniać kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, a także uwarunkowania, w jakich on żył. Były one naznaczone przede wszystkim następstwami rewolucji kulturowej 1968 roku, odrzucającej obiektywne kryteria moralności i osobowej odpowiedzialności. Powszechnie głoszono, zwłaszcza w środowiskach uniwersyteckich Zachodu, że wszystko ma tę samą wartość i że, w konsekwencji, nie istnieje odtąd żadna różnica między dobrem i złem, prawdą i fałszem, pięknem i brzydotą. Obecnie pojawiają się nowe ideologie, które są spuścizną rewolucji 1968 roku. Podważają one chrześcijańską antropologię, której podstawową prawdą jest stworzenie człowieka przez Boga, jako kobietę i mężczyznę, na Jego obraz i podobieństwo. W sposób oczywisty walka z chrześcijańską wizją człowieka łączy się z próbami podważania wielkiego autorytetu, jakim na całym świecie cieszy się św. Jan Paweł II, który z ogromną mocą głosił tę wizję na wszystkich współczesnych mu areopagach.

Starając się zrozumieć podejście Jana Pawła II do problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich, pragniemy pokazać konsekwentnie podejmowane przez niego działania.

 1. Już w początkach pontyfikatu w wprowadzonym przez Jana Pawła II w 1983 roku nowym „Kodeksie Prawa Kanonicznego” jednoznacznie zobligowano przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, nie wyłączając wydalenia ich ze stanu duchownego.

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił „Katechizm Kościoła Katolickiego”, który w artykule 2389 stwierdza, że „nadużycia seksualne popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece” są grzechem, będącym „jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej”.

 1. Prawdopodobnie pierwszy poważny sygnał o przestępstwach seksualnych popełnianych przez duchownych na szkodę osób małoletnich dotarł do Jana Pawła II z Kościoła w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. Była to analiza dotycząca nieskuteczności dotychczasowych działań Kościoła w USA wobec sprawców wspomnianych przestępstw. O rzeczywistej skali tego zjawiska nie miano jednak wtedy pełnego wyobrażenia.
 2. Podczas wizyty ad limina episkopatu USA w 1993 roku Jan Paweł II zauważył, że biskupi nie byli jednomyślni w stosowaniu prawa karnego w odniesieniu do przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych. Dominowała tendencja do minimalizowania znaczenia prawa karnego w życiu wspólnoty kościelnej, a istniejące narzędzia prawne często nie były stosowane. Nie uświadamiano sobie również tego, jak głębokie i szkodliwe dla psychiki ofiar mogą być skutki tych przestępstw. W tym samym bowiem czasie w skali światowej rosły w siłę ruchy domagające się legalizacji pedofilii.

Po tej wizycie w liście do biskupów amerykańskich Jan Paweł II napisał: „kanoniczne kary, które są przewidziane za niektóre przestępstwa i wyrażają społeczną dezaprobatę wobec zła, są w pełni uzasadnione. Pomagają one zachować wyraźne rozróżnienie między dobrem a złem, przyczyniają się do moralnego zachowania, a także tworzą właściwą świadomość wagi popełnionego zła”.

W drugiej części tego listu Jan Paweł II przestrzegał przed traktowaniem zła moralnego jako okazji do sensacji. „Zło rzeczywiście może być sensacyjne, ale sensacyjność wokół niego jest zawsze niebezpieczna dla moralności” – pisał. Możliwe, że ten sposób myślenia Papieża był pewną konsekwencją wynikającą z jego polskich bolesnych doświadczeń, gdy pod rządami komunistów mass media były niejako urzędowo wrogie wobec Kościoła i częstokroć pojawiające się w niej informacje były po prostu kłamstwami i oszczerstwami. Postawa nieufności i niedowierzania wobec pojawiających się zarzutów dotyczących duchownych była zatem w dużej mierze uzasadniona, tym bardziej że w systemie komunistycznym były one często sposobem dyskredytowania pozycji i działania Kościoła oraz okazją do werbowania współpracowników spośród duchowieństwa.

 1. Wydaje się, że w okresie od połowy lat osiemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku skandal wykorzystania seksualnego rysował się dla Jana Pawła II głównie jako problem Kościoła w Stanach Zjednoczonych i w krajach anglosaskich. Dlatego w 1994 roku wydał on indult dla Kościoła w USA, którego celem było zapewnienie większej ochrony dzieci i młodzieży poprzez uzgodnienie przepisów kościelnych z prawem amerykańskim. Dokument ten podniósł wiek ochrony osób małoletnich z 16 do 18 lat i wydłużył okres przedawnienia przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich do 10 lat od ukończenia 18. roku życia przez osobę skrzywdzoną. Dwa lata później, w 1996 roku, Papież wydał podobny indult dla Kościoła w Irlandii, skąd również zaczęły napływać informacje o przestępstwach seksualnych popełnionych przez duchownych.

Świadomość Papieża dotycząca skali i skutków tych przestępstw wzrastała zatem wraz z upływem lat. Stawało się dla niego coraz bardziej jasne, że biskupi i wyżsi przełożeni zakonni nie podejmowali adekwatnych i przewidzianych prawem działań oraz że nie radzili sobie z ich stosowaniem.

 1. Dlatego, pomimo posoborowych tendencji decentralizacyjnych, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła. Dziecko zostało w nim ukazane jako jeden z największych skarbów, który za wszelką cenę należy chronić. Krzywda wyrządzona dziecku w sferze seksualnej została uznana za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych i zrównana z profanacją Najświętszego Sakramentu czy złamaniem tajemnicy spowiedzi. Aby uniknąć bagatelizowania tych przestępstw w ramach Kościołów lokalnych, Papież na mocy tego dokumentu ustanowił jurysdykcję Stolicy Apostolskiej nad wszystkimi przypadkami wykorzystania seksualnego małoletnich od momentu uprawdopodobnienia się przestępstwa i nakazał jego zgłoszenie do Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd postępowania karne prowadzone w tych sprawach zostały zarezerwowane Stolicy Apostolskiej i po dzień dzisiejszy pozostają pod jej ścisłą kontrolą. Decyzja ta pokazała, że Jan Paweł II zdał sobie sprawę ze skali i globalnego charakteru kryzysu spowodowanego wykorzystaniem seksualnym dzieci i młodzieży. Ta zmiana w stosowaniu i egzekwowaniu prawa była prawdziwie bezprecedensowa. Z perspektywy czasu widać, że okazała się ona punktem przełomowym w walce Kościoła z przestępstwami seksualnymi we własnych szeregach. W ślad za tymi decyzjami Jana Pawła II Stolica Apostolska zobowiązała wszystkie Episkopaty do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach, przy równoczesnym respektowaniu prawa świeckiego.
 2. Przejawem wzrastającej świadomości Papieża było jego przemówienie do kardynałów amerykańskich w kwietniu 2002 roku podczas spotkania, które było bezpośrednim następstwem fali ujawnień przestępstw wobec dzieci i małoletnich dokonanych przez osoby duchowne, sprowokowanej przez serię artykułów zamieszczonych w dzienniku „Boston Globe”. Dokonując diagnozy kryzysu, Jan Paweł II wskazał na ból osób zranionych przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz ich rodziny zapewnił o „swojej głębokiej solidarności i trosce”. Zaznaczył przy tym, że zmierzenie się z tymi bolesnymi skutkami musi odmienić Kościół i uczynić go bardziej świętym. Podkreślił też, że kto krzywdzi młodych, jest tej świętości zaprzeczeniem i że „w kapłaństwie i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich”. Za istotną część problemu uznał też fakt, że „wielu czuje się zranionych sposobem podejścia hierarchów do tych przestępstw” oraz ich „decyzjami, które w skutkach okazały się błędne”. Podana przez Papieża diagnoza kryzysu jest zatem jasna, a kierunek działań, które mają uzdrowić sytuację – jednoznaczny.
 3. Z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu wyłania się obraz Pasterza, który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Papież doszedł do wniosku, że tylko „Kościół, stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją” może również pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pladze przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowe odpowiedzi nie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku Papież podjął decydujący krok i zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła, kontynuowany przez jego następców: papieży Benedykta XVI i Franciszka.

Usiłując dzisiaj zrozumieć ówczesną sytuację, trzeba też uwzględnić dominującą wtedy także w Kościele mentalność dyskrecji. Jeśli więc nawet podejmowano jakieś działania, to jednocześnie panował lęk i opór przed ich transparentnym komunikowaniem.

Ponadto lektura raportu Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kard. Theodora McCarricka każe stawiać pytania o to, w jakim stopniu Jan Paweł II był rzetelnie informowany przez powołane do tego organy, a w jakim stopniu pewne decyzje były podejmowane bez jego wiedzy na innych szczeblach władzy, zgodnie z kompetencjami. W każdym razie raport nt. McCarrica nie pokazuje jakiegokolwiek „tuszowania” czy „zamiatania pod dywan” przez Jana Pawła II przestępstw seksualnych, których dopuścili się duchowni.

Próba zrozumienia postawy i działań świętego Jana Pawła II może być dla nas szansą na uświadomienie sobie, że działanie Boże przechodzi przez zwykłe – uwarunkowane kontekstem dziejowym i osobistą historią – człowieczeństwo. Jest także dla nas drogą do głębszego zrozumienia świętości, która polega na heroicznym przeżywaniu wiary, nadziei i miłości. Papież wielką wrażliwością otaczał każdego człowieka, o czym świadczy jego życie i nauczanie. Ogłoszenie przez Kościół świętości człowieka nie jest stwierdzeniem jego bezgrzeszności, a tym bardziej bezbłędności, lecz uznaniem świadectwa jego więzi z Chrystusem, mimo i na przekór ludzkim ograniczeniom i uwarunkowaniom.

Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy  rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w „stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych”. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze.

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku


 

„Wypominki Roczne 06.11.2022 – 29.10.2023” – nabożeństwo w niedziele o godz. 10.30.

Wypominki Roczne 2022/23                                                          cz. I
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +papieży, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodziców, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, poległych i pomordowanych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem; zmarłych na skutek pandemii;  +arcybiskupa Henryka Hosera, biskupów: Stanisława Kędziorę, Zbigniewa Kraszewskiego, +kapłanów: Jerzego Dziurzyńskiego, Wacława Karłowicza, Bronisława Dembińskiego, Mariana Jaźwińskiego, Stanisława Piętka; Marka Szumowskiego, Stanisława Nowakowskiego, Andrzeja Lepianka, Stefana Ulatowskiego, Mieczysława Łucyka; Franciszka Łapińskiego, Janusza Kuśmierczyka; Pawła Cymermana, Andrzeja Dudzika, Ryszarda Rumianka, Jerzego Howańczaka, Stanisława Warzeszaka, Michała Bielińskiego, Kazimierza Obryckiego, Piotra Pawlukiewicza, Mirosława Deca, Tadeusza Zielińskiego, Ryszarda Dobosza, Waldemara Kaniewskiego, Jana Lataśkiewicza; +Daniela Dąbrowskiego, Teresę Danieluk, Barbarę Oleszczuk; +Witolda Ryszarda Podstawkę; +Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Grażynę, Sławomira, Józefa, Zofię, Mariana, Stefana Kazimierczuk, Ludwika, Sabinę Jarmoch, Teresę, Mariana Stańczewskich, Stanisława Ćwieka, Zofię, Wacława Jakubików,  Andrzeja Cieślaka, Zygmunta Wąsowskiego, Marka, Andrzeja Sosnowskich; Andrzeja Brodowicza, Władysława Kukawskiego, Elżbietę Podkopiak; +Reginę, Bożenę, Henryka, Genowefę, Bolesława Świderskich, Annę i Adama Demskich; +Bożenę, Genowefę, Bolesława, Wacława, Józefa Grajda, Józefę, Jana, Wacława, Mariannę i Piotra Gniadek, Macieja Barciaka, Henryka Bielskiego, Stanisława Maćkowskiego, Sylwestra Celińskiego; +Reginę Markiewicz, Władysławę, Jana, Stefana Nazarko; +Andrzeja, Stanisława, Jadwigę Serwatka, Aurelię, Stanisława, Arkadiusza Szeremeta, Ryszarda Jerzak; +Halinę, Zdzisława Dudek, Mariannę, Jana Grotek, Weronikę, Antoniego, Natalię, Zofię Dudek; +Józefa Bindera; +Zofię, Eugeniusza, Józefa, Zofię, Ksawerego, Leokadię, Jana, Czesławę, Pawła, Reginę, Piotra; +Zbigniewa Kopyra, Zofię, Lucjana Makowskich, z rodziny Kopyrów; +Rozalię Wieczorek, Marię Haczkowską, z rodziny: Piechotów, Wieczorków, Buszkiewiczów; +Elżbietę Marek; +Piotra, Janinę, Władysława Doniec, Stanisława Butrymowicza, Cezarego Książkiewicza, z rodzin: Adamczyków, Butrymowiczów, Dońców, Gregorczuków, Ososińskich;
+Stefana, Leokadię, Feliksę, Jana Stępniów, Jana, Eleonorę Góreckich, Zygmunta Bronisława, Tomasza, Salomeę Cieślaków, Mariana, Bronisławę Sarnowskich, Ryszarda, Teresę Wolnickich, Monikę Ławnik; +Mieczysława Jeglińskiego, Tadeusza Kruka,  rodziców, brata: Mariannę, Mariana, Ryszarda, Genowefę, Ludwika Styczyńskich, dziadków Zimowskich, dusze w czyśćcu cierpiące; +Romana Banaszka, Stanisławę, Edmunda Głuchowskich, Teresę Popiołek, Tadeusza Paszkowskiego, Alicję Chojnacką; +Sylwestra Muzalskiego; +Piotra Pusek, Władysława, Mariannę, Janusza Fic; +Józefa, Mariannę, Henryka Winek, Mariannę, Władysława Drążyków, Stanisława Bartkowskiego, Mirosława Dąbrowskiego; +Teresę, Bronisława, Edmunda Belter, Stanisława, Juliannę, Franciszka, Feliksę, Klarę, Kazimierza Michałowskich, Mariana, Irenę Gadomskich, Stanisława, Antoninę Rosik, Sławomira Urbanka, Michała Kurłowskiego; +Leszka Bargielskiego; +Tadeusza Andziaka; +Reginę, Marka Witków, Antoninę, Wacława Łęczyckich, Krystynę, Władysława, Waldemara, Roberta Stachera, Czesławę, Edwarda Łęczyckich; +Irenę, Stanisława, Tadeusza, Michalinę, Aleksandra Dawidziuk, Zofię, Władysława, Wierę i Stanisława Różańskich; Władysławę, Wiesława Mądrych; +Halinę Budzyńską, Barbarę Zabłocką; +Zbigniewa. Kamila Gałązków, Kazimierza Wyrobek, z rodzin: Gałązków, Wiechowskich; +Tadeusza, Helenę, Tadeusza Janinę, z  rodziny Kołaczyńskich, Józefa, Barbarę, Stanisława Sidorowiczów, Kazimierza, Apolonię Kucharskich, Ludwika, Janinę, Krzysztofa, Witolda Popławskich, Władysława, Janinę Bełtowskich, Marka Furko, s.Filomenę; +Władysława Łopatę; +Reginę, Konstantego Kulesza, Genowefę, Edwarda Zabiegałowskich; +Władysława, Teresę, Łukasza Ufnal, Kazimierza, Celinę, Mirosława Olkowskich, Michała, Annę, Jana Sołtys; +Krystynę, Ryszarda Kobiela, Mariannę, Bolesława, Tadeusza Woszczek, Ryszarda, Zygmunta, Genowefę Gęgniewicz, Jana Baraniaka; +z rodzin: Kołakowskich, Winnickich, Bojarskich, Molenda, Mika; +Henryka Zielińskiego, Janinę, Józefa Siedleckich; +Piotra Łukasika; +Stanisławę, Władysława Andruszkiewicz, Jerzego Danielewicza; +Mariannę, Józefa, Urszulę, Zygmunta Sikorów, Stanisława Papisa, Jadwigę, Edwarda Janczutowskich; +Leokadię, Romana, z rodziny Staszewskich, Genowefę, Mieczysława, z rodziny Harasimiuk, Justynę, Ignacego Lesiuk, Michalinę, Bonifacego Głuszczuk, Józefa Kinela, z rodziny Łastowskich;
Wypominki Roczne 2022/23                                                        cz. II
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Szczepana Augustyniaka; +Jana, Janinę, Zdzisława, Wojciecha Niepokojczyckich; +Edwarda, Mariannę, Jerzego Michalskich, Jana, Janusza, Zygmunta, Jadwigę, Bogdana Klepków; +Jakuba, Juliana, Martę Olszewskich, Stanisława, Anastazję Omielańczuk, Józefa, Antoninę Śliwińskich; +Józefa, Mariannę, Stefana, Zygmunta Piotrowskich, Władysława, Weronikę, Hieronima Nowak, Stanisławę Leszczyńską, Wiktorię, Józefa Wodzyńskich, z rodzin: Piotrowskich, Nowaków, Wójcików; +Krystynę, Henryka Rogala, Zbigniewa Tydelskiego; +Jakuba Kołodziejskiego; +Janusza, Stefana, Mariannę, Jana Chojnowskich; +Ryszarda, Lubę, Pawła Szymańskich, Alfredę, Kazimierza, Rozalię, Józefa, Janusza  Kupskich, Apolonię, Józefa Ziółkowskich; +Annę, Szczepana, Stanisława i Czesławę Ruda; +Stanisława, Janinę, Franciszka Koza; +Adelajdę, Henrykę, Annę, Fryderyka, Edmunda, Mariusza Sommer, Józefę, Zuzannę, Jana, Mariana Dudek, Stefanię, Czesława Chaładus, Teresę Jurczyńską, Barbarę Anterszlak, Henrykę Uszomirską, Marię, Romualda, Piotra Żakowskich; Daniela, Stefanię, Józefa Mirkowicz, Wandę, Aleksandra Osińskich, Janinę, Henryka Pajzer, Stanisławę, Józefa Marciniak; +Bronisławę, Jana, Stanisławę, Kajetana Krzyckich, Macieja, Krzysztofa Barciak, Adama, Mariannę Wielądek, Genowefę, Stanisława Kowalskich; +Marię Siwińską, Sławomira, Annę, Stefana Dołęga; +Anielę, Józefa, Bolesława, Karola, Zbigniewa, Janusza z rodzin: Boguszewskich Roguskich, Łęgowskich; +Feliksę Pisarską; +z rodzin: Nurzyńskich, Głuchowskich, Halpertów; +Agnieszkę Beim, Janinę, Stanisława Pisarskich; +Lecha, Alicję, Bogusława Nizkich, Adelę, Antoniego Karwowskich, Czesława, Zbigniewa, Władysława, Wiktorię Niżnik; +Andrzeja Bielińskiego, Irenę, Stefana Kalbarczyk, z rodziny Miszczaków; +Mariannę, Franciszka Zagórnych, Janinę, Ludwika Rychalskich, Marka Szularz, Mariana Glanc; +Witolda, Annę, Feliksa, Andrzeja Michałków, Irenę, Józefa, Andrzeja, Jadwigę Gniazdowskich, Danutę, Jarosława Kościan, Katarzynę Koszyka, Wiesława Redersa; +Mariannę, Jana, Józefa Kopańskich, Janinę, Kazimierza Parobczy, Zofię, Bogdana, Franciszka Kielak, Jana, Helenę, Jana Kowalczyk; +Jacka, Iwonę Wrzosek, Pawła Gugałka, Mieczysława Zajączkowskiego; +Adriana Bujanowicza; +Henryka, Józefa Walczak, Aleksandra, Zofię Czyżewskich, Adę Porowską;
+Katarzynę, Leonarda, Stanisława, Marię, Stefanię, Grzegorza, Bronisława, Jana, Ignacego, Wiktorię, Piotra, Marię, Modestę, Annę, Bronisława, Tadeusza, Leona, Antoniego, Barbarę, Annę, Urszulę, Jana, Julię, Hipolita, Józefa, Stanisława, Tadeusza, Wiktora, Teresę, Józefa, Władysława, Wiktora, Apolonię, Rozalię, Franciszkę, Franciszka, Paulinę, Olgę, Wandę, Bronisława, Jadwigę, Stanisława, Helenę, Józefę, Elżbietę, Jadwigę, Zygmunta, Krystynę, Marię, Danutę, Dariusza, Annę, Krzysztofa, Reginę, Zofię, Zbigniewa, z rodzin: Jurkiewiczów, Kowalskich, Kaczyńskich, Dudzińskich, Niedzińskich, Krzyżanowskich, Głowackich; +Elżbietę, Tomasz Zajac, z rodziny: Dauksza; +Mieczysława Ejsmont, Józefę, Józefa, Stanisława Zawitkowskich; +Elżbietę, Dariusza Osmulskich, Alinę, Tadeusza Grzywacz; +Rozalię, Jana, Józefę, Stanisława, Stefana Filipczuk, Mariannę, Jana, Wacława, Alberta, Mariusza Orłowskich, Rozalię, Wacława, Konstantego, Jana Ewiak, Jana Uchańskiego, Mariannę Kudlińską, Zofię Kobus, Zofię Matwiejczuk; +Józefa, Genowefę, Wiesława, Stanisława, Jadwigę Kosior, Edwarda, Anielę i Tadeusza Sknadaj; +Józefa, Jerzego, Zofię  Antoniego, z rodziny Domańskich, Marię Tyszka, Apolonię, Annę, Antoniego, Stefanię, Jana, Mariannę, z rodziny Lasotów, Irenę Sosik, Helenę, Lucjana Skurczyńskich, Emilię, Tadeusza Wądrzyków; +Wacława, Annę, Janinę, Mariana i Stanisława Kamińskich, Kazimierę, Aleksandra, Weronikę, Fabiana Gomułka; +Helenę, Rudolfa Dziuk, Modestę, Tadeusza Zdanowskich; +z rodzin: Rybaków, Sabaków, Małeckich, Turków, Witusowskich; +Genowefę, Mieczysława, Salomeę, Tomasz, Władysława, Bronisława, Stanisława, Michała, Jana Cieślak, Barbarę i Wiesława, Pawła Miąsko, Eugenię i Władysława, Leona, Dariusza, Czesława, Grażynę Postoła, Mariannę i Stanisława, Wincentego, Stanisława, Mieczysława Osica, Jadwigę, Witolda Jakubowskich; +Marię, Rozalię, Tomasza, Józefa, Jana, Tadeusza Radomskich, z rodzin: Walewskich, Zająców, Ostrowskich, Kacprzyków, Cecylię Krajewską, Hannę Szymańską, Annę, Stefana, Jolantę, Leszka Grygielskich, Barbarę Wasilewską, Zofię Buratowską, Irenę, Ryszarda Kowalik, Józefę Haberman, Tadeusza Golisa, Bogumiłę, Teresę, Zofię, Henryka Płochockich, Helenę Wierzchucką, Bronisławę, Henryka Dolińskich, Krystynę Borkowską; +Zofię, Władysława, Teresę, Macieja Siramowskich, Witolda, Stanisławę, Józefa, Mariana Zborowskich, Tadeusza Boreckiego;
Wypominki Roczne 2022/23                                                      cz. III
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Zofię, Władysława, Teresę, Macieja Siramowskich, Stanisławę, Józefa, Mariana, Witolda Zborowskich, Helenę, Mariana, Tadeusza Szyszka, Marka Bryłowskiego, Mariannę, Juliana Danielewiczów, Włodzimierza Żak, Tadeusza Boreckiego; +Zdzisława, Feliksę, Helenę Branickich, Jana, Helenę Buczyńskich; +Leokadię, Teresę, Edwarda Antolak, Zofię, Jana Zaborowskich; +Zofię, Wacława, Leszka Piechowskich, Zdzisława, Apolonię, Władysława Lewandowskich, c.rodziny, Edwarda Niedźwieckiego, Joannę Kurman, Henryka, Cecylię, Ewę, Marka, Andrzeja, Jana, Zofię, Józefa, Annę, Władysławę, Stanisława oraz Wołodię; +Natalię, Jana Krupa, Janinę, Kazimierza Przystupa; +Siostry Obliczanki, dobrodziejów zgromadzenia; +z rodzin: Kozów, Doboszów; Rozalię, Jana Kołyszko, Janinę, Mieczysława Podolskich, Jadwigę, Marka Lisieckich, Marię, Eugeniusza, Irenę, Andrzeja Jaroszewskich, Jana Czarneckiego; +Renatę Goszczycką, Marię, Wacława Smogorzewskich, Helenę Strecińską, Aleksandrę Daszkiewicz, Genowefę, Jerzego Szarff, Marię, Henryka Michalak; +Cecylię, Stanisława, Andrzeja, Leszka Osiak, Zofię, Franciszka, Tadeusza Borowskich, Antoniego, Mariannę Szymanek; +Hannę, Izabelę, Szczepana Kotulskich, Edwarda Paduch, Andrzeja Taberanckiego; +Barbarę Pieckowską, Karolinę Walczak, Edwarda Feret, Józefa Flis; +Piotra, Mariannę, Kazimierza Niedziółka Annę Adamczuk Hannę, Wacława, Lecha Feder, Lidię, Henryka, Lecha, Janusza Zaks, Jadwigę, Ludwika Milik, Henryka Zawada, Stanisławę Florjańczyka, Barbarę, Stanisława Adamczuk; +z rodziny Jóźwiaków; Stanisławę, Zdzisława, Alinę, Zdzisława, Janinę, Józefa; +Romana, Bronisławę, Teodora Ignatowicz, Barbarę, Jana Szocińskich, Halinę Ulatowską, Stanisławę Olszańską, Wiktora, Marię Niedostatkiewicz; +Stanisławę, Kazimierza Majak, Józefę, Edwarda Wojewódzkich, z rodzin: Wojewódzkich, Skupiów, Majaków, Mirkowiczów, Smuniewskich, Czarnockich, Jurków, Jakimiaków; +Irenę, Stanisława, Mariannę, Jana, Katarzynę, Piotra, Stanisławę, Janinę  Rosłańców, Józefę, Bronisława, Mariannę, Ignacego Święchów, Krystynę, Wojciecha Karczmarczyków, Mariannę, Jadwigę Szostak, Izabellę Wieczorkowską, z rodzin: Rosłańców i Święchów; +Jadwigę, Jana Filipczuk; +z rodzin: Grochowskich, Danilczuk, Dobrzańskich, Bożek, Oleszkiewicz, Włodarczyk, Ptak, Lewnadowskich, Pająk, Denisiuk, Ryżko, Bonisławskich, Kucharuk;
+Witolda, Zofię, Franciszka Podstawka, Irenę, Aleksandra, Jana Bogdan, Janinę Goral, Artura; +Marcina, Zdzisława, Danutę, Józefa Filipińskich, Bronisławę, Feliksa Podstawka, Zofię,  Franciszka Kolasa, Emilię, Fryderyka Szopa; +Antoniego Maliszewskiego, Stefanię, Jerzego Gościckich, Genowefę, Józefa, Aleksandra Delida; +Henryka, Władysławę Indrjan, Krzysztofa, Jadwigę, Zygmunta Budzyńskich, Jarosława, Stanisławę, Józefa Biernackich, Helenę i Józefa Stachulskich, Michała, Agnieszkę Kos, Władysława, Kazimierę Ługowskich; +Sabinę, Antoniego, Kazimierza Gregorczyk, Zofię Ciechomską, Jana Malinowskiego, +Stanisława Brodowskiego, Natalię Albingier-Brodowską, Alicję, Alfreda Albingier, Józefę, Edwarda Deptuch, Iwonę Szymańską, Ireneusza Todorskiego, Stanisława, Halinę, Dariusza, Wandę Maciejewskich, Leona, Wandę Tatur, Elżbietę Przygoda, Tadeusza, Stanisławę Albingier, Zbigniewa Szymańskiego z żoną; +Małgorzatę Sulak-Orzechowską, Karolinę Kamińską, Leokadię, Lucjana, Mariannę, Feliksa Stańczyk, Henrykę, Józefa Sulak, Annę, Marka Horodyńskich, z rodzin: Ludwiczak, Maciejewskich, Halinę Orzechowską, Helenę Orzechowską; +z rodzin: Adrianów, Kozieradzkich, Kożuszków, Wiórkowskich; +Nikolę, Jana Nowaków, Józefę, Andrzeja Stypków; +Hannę, Waldemara, Bronisława, Mariannę Miętkowskich, Marię, Henryka Kędziora, Józefa, Stanisławę Baranowskich, Hannę Kos, Teresę Markiewicz; +z rodzin: Śliwińskich, Jakubowskich, Ciechańskich, Magdę Sucharską; +Feliksa, Genowefę, Henryka Rezler; +Sabinę, Franciszka, Bogdana, rodziców; +Józefę, Eustachiusza, Stanisława, Henrykę, Nadzieję, Leona Kowalskich, Krystynę, Bogdana Kierskich, Aleksandrę, Adolfa Dubińskich, Antoniego, Sabinę Rudek, Tadeusza, Krzysztofa Silski, Jan Dubińskiego, Piotra,  Jolantę Skorupka; +z rodziny: Augustyniak, Mariana, Tadeusza, Kazimierza, rodziców; +Wandę Wysoczańską, Julie Wysoczańską, Zdzisława, Janinę Komarnickich, Helenę, Jana Koniarz, Marię Domaradzką; +Edwarda, Ireneusza Dzięcioł, Aleksandrę Ołdak, Bronisławę Siennicką; +Halinę, Mieczysława, Jerzego Romaszkiewicz, Michała, Jerzego Kłopotowskich; +Małgorzatę, Andrzeja, Józefa Bielińskich, Józefa, Franciszkę, Stanisława Kowalczyk, Halinę, Michała, Aleksandra Awdziejczyk, Zofię Pietryszyk, Jadwigę, Zygmunta Serwińskich; +z rodzin: Sasin, Dudek, Boreckich, Walęckich, Trukawskich, Jedlińskich;
Wypominki Roczne 2022/23                                                       cz. IV
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Tadeusza, Helenę, Mariana Szynka, Antoninę, Stanisława Wójcik, Marka Bryłowskiego, Mariannę, Juliana Danielewicz, Włodzimierza Żak; +Mariannę, Juliana Zięba, Stanisława Florjańczyka; +z rodzin: Ornatowskich, Włodarskich, Fidzińskich, Bęzów, Ficów, Kasperskich, Rogowskich, Kowalskich, Klochów, Tułaków, Bąków, Sobotów, Święckich, Wilańskich, Woźniaków, Gładyszów, Ryhterów, Belków, Makowskich, Godlewskich, Wszółkowskich, Marię, Barbarę, Alicję, Stanisława, Elżbietę, Tadeusza, Janusza, Zofię, Celinę, Zofię, Zygmunta, Józefa, Zygmunta, Krzysztofa, Henryka, Krzysztofa; +Piotra Dąbrowskiego, Danutę, Bronisława Węgier, Janinę, Józefa Dąbrowskich, Walerię, Władysława Wilanowskich; +Adama Pabudzińskiego, Natalię Rolińską, z rodzin: Milczarków, Dudzików, Truszkowskich; +Mariana Arbaszewskiego, Zofię, Wacława Kosewskich, Janinę, Henryka Fijałkowskich, Magdalenę Grzymałową, za dusze w czyśćcu cierpiące; +Jadwigę, Jolantę, Zygmunta, Stachowiak, Adama, Mariannę Bagińskich, Antoninę, Franciszka Sochackich, Waldemara Szulc, Kazimierę, Pawła Górnickch, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; +Barbarę Roguską-Zaleską, Eugenię, Hieronima, Wawrzyńca Zaleskich, Henrykę, Zdzisława Roguskich; +Franciszkę, Stanisława Renisz; +Juliannę, Jana, Ryszarda Pizon, Bronisławę, Franciszka Tymińskich, Genowefę Karolak, Stanisławę Siudak, Alicję Jarosz; +Helenę, Jerzego, Leokadię, Jana Marszalec, Annę, Aleksandra Swat; +Czesława, Ignacego, Joannę Bielawskich, z rodziny Borkowskich; +Piotra Ekiel, Janinę Jasińską; +Wiesławę, Wacława, Krystynę, Zenona, Marię Majewskich, Anastazję, Bolesława Siwek, Marię, Stanisława Major, Wandę Romanowska, Zbigniewa Bodal, Michalinę, Józefa Domańskich, Marię, Stanisława Makowskich; +Barbarę Brzezińska, Jadwigę, Stanisławę Olszewską, Leszka Sychowicz, Marka Pazdyka, Andrzeja Jurek, Ninę Marczuk, Stanisława Steńskiego; +księży: Wacława Karłowicza, Emiliana Skrzecza, Kazimierza Kołoszkę, Siostry Sercanki: Stanisławę, Elektę, Eligię, sąsiadów; +Jadwigę, Józefa, Edmunda, Czesławę, Tadeusza, Elżbietę, Mariana, Henrykę, z rodzin: Wróblewskich, Korzyńskich, Domicelę, Piotra; +Teresę, Juliana, Piotra, Apolonię, Stanisława, Henryka, Zofię, Zbigniewa, Krystynę, Ireneusza, Stanisławę, Stanisława, Helenę, z rodzin: Gąsiorek, Giersów, Matusików; +Mariannę, Jerzego, Martę Żółtowskich;
+Cecylię, Ludwika, Rafała Fajfer, z rodzin: Fajferów, Drabków, Baranów, Romana Nowickiego, Leokadię, Aleksandra, z rodziny Nowickich, Hannę, Mirosława Wojno; +Waldemara Tyszka, z rodzin: Tyszków, Bogdanowiczów, Perszów, Wróblów, Kolarskich, Wronów, Parulskich; +Władysława, Marię, Edwarda Jamróz, Zbigniewa Krzywoneckiego, Elżbietę Jamka, Emilię Gołda, Rozalię Sierant, Olgę, Sipowicz, dusze w czyśćcu cierpiące; +Dorotę Janiak, Jerzego Strąk, Waldemara Janiak, Marka, Annę Madeja, Adama Rumińskiego, Janinę Anioła, Małgorzatę Bobisz, Jerzego Czabanowskiego, Eugeniusza i Martę Bonisławskich; +Marię, Zygmunta Niewęgłowskich, Tadeusza Łopacińskiego; +Janinę, Józefa Kwasów, Walerię, Piotra Arwarów, Martę, Władysława Pisarków, z rodzin: Mrozów, Kwasów, Sikorskich, Arwarów, Jana Sikorskiego, Janusza Krzepkowskiego, Leszka Krzyżańskiego, Marka Rajwackiego, Elżbietę Kasprzak, Wojciecha Ziembińskiego, Mieczysława Cybulskiego; +Henryka, Janinę, Franciszka Wesołowskich, Zofię, Janinę, Barbarę, Lucjana, Jerzego, Roberta Michalskich, Annę Brózda; +Helenę, Juliusza, z rodziny Matyjaków, Romanę, Mieczysława, Janusza, Andrzeja, z rodziny Budziszewskich; +Anielę, Henryka Kmoch, Emilię, Stanisława Malinowskich, Jadwigę, Jerzego Zielińskich; +Stefanię, Zofię, Kazimierę, Adama, Franciszka, Romana Bielińskich, Stanisława Góralskego, Walerię, Antoniego Paduch, Stanisława Furmanka, z rodzin: Stańskich, Dmowskich, Kożuchowskich; +Mariannę, Władysława, Zofię, Tadeusza, Marię, Jana, Zofię Żuk, Leszka Chybiaka, Teresę Sikorską, Karola Kordela, Jana Kostrzewy, Romana Jaracza, Jerzego Kazika, Krzysztofa Huczko, Macieja Stępnia; +Halinę, Wacławę, Józefa, Wiesława, Stanisławę, Mateusza, Czesławę, Jana, Janinę Ostrowskich, Reginę, Karola, Mariana, Krzysztofa, Marka, Leszka, Józefa, Bolesława, Jana Kasjaniuk, Sewerynę Sikorska, Władysławę, Jana Sobczuk; +Halinę, Władysława Popiuków, Mieczysława Rysińskiego, Hannę Kuleszę-Osak; +Jadwigę, Jana Szcześniaków, Mariannę, Józefa Skowrońskich, Zofię, Henryka Osękowskich; +Halinę, Stanisława Truszczyńskich; +Zofię, Wacława, Antoniego Frąc, z rodzin: Mików, Frąców, Bronisławę, Henryka, Ryszarda Frąckiewicz, z rodzin: Chmurów, Wójcickich; +Katarzynę, Stanisława Narożniak, Wiesławę Hanus, Hannę Sobierajską, Janusza Kucharczyka; +Feliksę, Albina Łobodzińskich, Franciszka Czerskiego, Dariusza Nowickiego, z rodziny: Czerskich; +Helenę, Józefę, Tomasza Ostaszewskich, dziadków;
Wypominki Roczne 2022/23                                                        cz. V
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Marka Marszalec, Reginę, Wacława Gromadka; +z rodziny: Jabłonowskich: Lucynę, Zygmunta, Eugenię, Aleksandra, Mariana, Jana;+Jolantę, Elżbietę, Michała Kruków, Zofię, Edwarda, Martę, Elżbietę Osiak, z rodzin: Zielenieckich, Osiaków, Doroszów, Kruków; +Franciszkę, Jana, Stefana, Zenona, Mirosława Pszkit, z rodziny: Pajewskich; +Tomasza Mierzejewskiego, Feliksę, Stefana, Tadeusza Nowickich, Lucynę Szufladowicz; +Henryka, Alinę Księżopolskich, Kazimierza Jaskulskiego; +Stanisławę, Antoniego, Romualda, Tadeusza Twardzickich, Eugeniusza Sasin, Teresę Krysiak, Longinę Radzką, z rodziny Sobocińskich; +Genowefę, Tadeusza Wochal; +Janinę, Edwarda, Mikołaja Kamińskich, Teresę, Czesława, Witolda Szklarczyków, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; +Alicję, Edwarda, Władysława Falkowskich, Leokadię, Stanisława Marchewka; +Edwarda Mruka, Teresę, sylwestra Kot; +Anielę Bonisławską, Barbarę, Eugeniusza Cieślak, Andrzeja Piwowarskiego, z rodziny Piwko; +Władysławę, Mariannę, Zenona Kruszewskich, Mariana, Reginę, Stanisława Toczyskich; +Alfredę, Aleksandra Książek, Cecylię, Ryszarda Kurasiewicz; +Barbarę, Włodzimierza Fedorenko; +Sławomira, Feliksa, Mariannę Broniszów; +Alinę, Edwarda Beredę, Romana Pawełczyk; +Piotra, Walerię, Pawła Zielińskich i c. rodziny; +Kazimierza, Janinę Anczarskich, Lidię, Józefa Czarneckich; +Stanisława Wójcika, Krystynę Karczmarską, Wandę Nieskórską; +Andrzeja Ziółkowskiego, Martę Politańską; +Stanisława, Stanisławę, Krzysztofa, Edwarda; +Wojciecha, Genowefę Wojtaszek, Danutę Dudzińską, Jerzego Kowalskiego; Józefę Gabara, z rodziny Urbańskich, Marię, Antoniego, Stanisława Masny; +Władysławę Sękal; +Zofię, Jana Pawłowskich, Halinę, Zygmunta Zoborek, Jana, Mariannę Drabarz; +Eugeniusza Psządkę; +z rodziny Cieleszów; +Alfredę, Tadeusza Tokarskich, Mariannę, Wiesława Wilchelm; +Barbarę Główka; +Małgorzatę Mróz, Michała Kamieniarza, z rodzin: Mróz, Kamieniarz; +Stefanię, Władysława, Wojciecha, Zenona Lutek; +Alinę, Tadeusza Symon; +Jana, Witolda Kowalskiego, Stefanię, Walesiak, Genowefę Kowalską, Wacława Jarząbka, z rodzin: Jarząbków, Kowalskich, Walesiak, Czajków, Piekowskich, Sierawskich, Janowskich, Szczepaników; +księży: Zenona Majchra, Jana Gołębiewskiego, Mariana Mireckiego;
+Mariannę, Władysława, Zdzisława Nowak, Romana, Eugeniusza, Krystynę Puchta, Antoniego, Katarzynę, Stanisława, Mariannę, Andrzeja, Krzysztofa Kuźniak, Henryka Wieczorek; +Zbigniewa, Marię Pazurów, Czesława, Aleksego, Tomasza Kasprzyckich, Mieczysława Koc, Stefanię Lipską; +Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, zmarłe mieszkanki DPS; +Justynę Urbanowską, dziadków, rodziców, brata: Jankowskich; +Tadeusza, Janusza Kalińskich, Aleksandrę Kostel; +Andrzeja Kulczyckiego, zm. z rodziny, Tadeusza Piwowarczyka; Jana, Mariannę Lis, Danutę Secomską; +Mariusza Kalisiaka, Bogumiłę Przybylską; +Zenona Gorzkowskiego, Krystynę, Mariana Mroczek, Jadwigę Siek; +Janusza Ryslera; +Andrzeja, Henrykę, Mieczysława Mioduszewskich; +Barbarę Pietrasików, z rodzin: Pietrasików, Kaczmarczyków, Gąsiorów, Genowefę Ołtarzewską; +Krzysztofa, Mariana, Marię Radziwonków; +Mieczysława, Michalinę, z rodzin: Lenardów, Kwiatkowskich; +Przemysława Malinowskiego, Joannę, Kazimierza, Adolfa, Czesławę Pinkowskich; +Józefa Czarnockiego; +Kazimierę, Józefa Kędzierskich, z rodzin: Kędzierskich, Zabłockich; +Marię, Zygmunta Niewęgłowskich, Tadeusza Łopacińskiego; +Grażynę Sarwińską; +Wandę, Mieczysława Krauze, z rodzin: Kucharskich, Krauze, Sytów, Reków; +Sławomira, Jadwigę, Zygmunta, Marię, Zbigniewa; +Feliksę, Jana Gałek; + z rodzin: Dudzików, Kuciów; +Zofię, Hipolita Gawrońskich, Janinę, Ryszarda Krupińskich; +z rodzin: Wójcik, Binkowskich, Medyńskich, Pawłowskich; +Piotra, Ewę, Zofię, Stefana, Mieczysława, Helenę, z rodzin: Wiechów, Hładuniuków; +Sławomira Gebskiego, Henryka Zaborowskiego, Zofię, Wacława, Stanisława Lipskich, z rodziny Zaborowskich; +Teresę Czernielewską, z rodzin: Czernielewskich, Borkowskich, Alicję Molińską, Halinę Koczyk; +Jolantę, Marię Hałat; +Monike Zaborną; +Piotra Radosika; +Irenę, Jerzego Majewskich, Mariannę, Jana, Wandę, Zofię Stolpa, Klementynę, Jacka Izydorków, Jadwigę, Edwarda Piegat; +Jana, Mariannę Bylinków, Stanisławę, Wojciecha Pacyków; +Andrzeja, Stanisławę, Szczepana Żmijewskich, Franciszkę, Ryszarda Koczewskich; +Pawła, Wacława, Kazimierza, Lucynę Nagajów; +Józefa Szymańczyka; +Czesława, Joannę, Ignacego Bielawskich, Władysławę, Jana Andraków, z rodziny Tomaszewskich; +Ignacego Walewskiego, z rodziny Walewskich, Jana, Zofię Mędzin; +Andrzeja Krupińskiego; +Wandę Rudnik; 
Wypominki Roczne 2022/23                                                        cz. VI
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Józefę, Leona, Tomasza Szustakiewicz, Henryka, Anielę, Aleksandra Rostek, Marylę Lewandowską, Dorotę Nowicką; +Jana, Annę, Leszka, Zofię Świderskich; +Sławomira, Antoniego Laszczków; +Jakuba Druzd; +Wandę Figat; +Waldemara, Wacława Szymańskiego; +Marcjannę, Janinę, Bolesława Dródż, Jolantę, Tadeusza Zamrzyckich, Szczepana, Jadwigę, Bogusława Zysk, Stanisława Fill; +z rodzin: Zimnych, Kowalskich, Nowosielskich, Zabrzyjewskich; +Michała Kurka, Pawła Stańczuka, Antoniego Kwicińskiego, Franciszka Czesława Zaleskiego; z rodzin: Alleraf, Leokadię Sawicką; z rodziny Juchowiczów, Teresę, Mirosława, Zdzisława Juchowiczów, z rodziny Zdunków, Mariannę, Józefa Zdunek, z rodziny: Koźniewskich, Bronisławę, Jana, Stefana Koźniewskich; +Artura Dybowskiego, Małgorzatę Bielską, Stefana, Teresę Piecyk; +Jana Budka; +Bartosza, Stanisława Kielara, Stanisławę, Jana, Mariana, Adama Szatkowskich, z rodziny Kulesza; +Zygmunta, Zofię Dyk; +Krzysztofa, Stanisława, Jarosława Borek, Władysławę, Leona, Andrzeja Jarząbek; +Kazimierza Wilczyńskiego; +Leona, Janinę, Antoniego, Tomasza Chodkiewiczów, z rodzin: Kruszewskich, Wielądków; +Olimpię, Czesława Zgiet, Janinę, Filomenę, Jana Skowronek, z rodziny Chrołowskich; +Annę, Alfonsa, Jana, Jadwigę, Annę, Jana, Gienadiego, Irenę; +Sławomira, Eugeniusza Skupa, Józefa, Zygmunta Bąbolskich, Eugeniusza Gielasa; +Danutę, Tadeusza, Piotra Grabowskich; +Wacława Kaczmarskiego, Janinę Piotrowicz, Marzenę Kuchta; +Cecylię Sakowicz, Zofię, Władysława Lis, Mariana Krajewskiego, Krystynę Jarosławską; +Urszulę, Józefę Bugaj; +Józefa Woińskiego, z rodziny Woińskich, Jadwigę, Aleksandra Nowaków, z rodzin: Nowaków, Kucikiewiczów; +Stanisława, Janinę, Stanisława, Sławomira, Kamila Groele, Roberta, Marię Bachowskich; +Józefa Lesisz, Andrzeja, Adama, Barbarę Maziarskich; +Jerzego, Irenę Krzepickich; +Zygmunta, Teresę Kowalskich, Stanisława, Krystynę Ldewandowskich, Wojciecha Kalenowskiego, Helenę Wojtaszewską; +Zbigniewa Wesołowskiego, Henryka Skalniaka; +Juliannę, Zdzisława, Bronisławę Jurkowskich, Wandę, Stanisławę Madej, Emilię Czarniawską; +Stefanię, Romana Łoń; +Helenę, Hieronima Szczepaniak; +Juliannę, Stanisława, Bronisławę Dąbkowskich, Wojciecha, Stanisława Horodyńskich;
 
+Katarzynę, Tadeusza, Stanisławę, Józefa, Klaczkowskich, Marka, Stanisławę, Leopolda, Zenona Zdunek, Marię, Leopolda, Tadeusza Citak, Marię Łukasik; +Wacława, Marka, Mirosława Frelek; +Janinę, Zygmunta, Zbigniewa Kruk; +z rodziny Lachowiczów: Małgorzatę, Mariannę, Wacława, z rodziny Rybaków: Stanisława, Mariana, z rodziny Świętków: Stefanię, Bronisławę, z rodziny: Węgrockich: Michała, Bronisławę, Halinę Rybak; +Anastazję, Władysława Winiarskich; +z rodzin: Nowakowskich, Nesterowicz; +Władysława Bilskiego, Zofię, Eleonorę, Bronisława Kazimierskich; +Mariannę, Stanisława, Michała Lasotów; +Bożenę Stanek, Irenę, Czesława Ożdzińskich; +Ireneusza Iwańskiego, Zdzisława Szostka, Mariannę, Wiktora Niciporków, Andrzeja Mućko, Renatę Fuks; +Kazimierę, Romana Sierańskich, Annę Brzostowską; +Mariannę, Czesława, Stanisława Hryciuk; +Jadwigę, Edmunda Maler; +Helenę Strąk, z rodzin: Strąk, Bernadkiewicz; +Tadeusza Pruszkowskiego; +Jana Winiarskiego; +Danielę, Antoniego Topór; + Henryka, Zofię Siekierskich; +Ewę, Henryka Bucińskich; +z rodziny Muzalskich; +Mariana Ciemerycha; + Krystynę Waligórę; +Irenę Krzemińską; +Wiesławę, Teresę, Szczepana Czerko, z rodzin: Rodziewicz, Czerko; +Franciszka, Władysława, Władysławę, Andrzeja Borowych; +Helenę, Jadwigę, Józefa Przystupa, Stanisławę, Tadeusza Płomiennych, Annę Przystułę, Jana Korka, Eugenię Burak; +Martę Dąbała; +Zofię, Władysława Kowlaskich, Teresę Hes; +Władysławę, Józefa Drelów, Hannę, Bogusława Chłopik, Krystynę Fedorowicz, Ryszarda Sejdaka, z rodzin: Chłopików, Olbrysiów; +Stanisławę, Macieja, Józefę, Franciszka, Stanisława, Mariana Maciejów, Juliannę, Antoniego Papisów, Teresę Osińską, z rodzin: Maciejów, Oraczy, Papisów; +Adama, Anielę Wrzosek, Stanisława Rutkowskiego, Kazimierę, Henryka, Teofilę, Aleksandrę, Zenonę, Genowefę Dziwurskich; +Tadeusza, Katarzynę, Józefa, Jerzego, Adama, Majewskich, Walerię, Romana, Alinę, Antoniego, Jana, Joannę Bogusławskich; +Ludmiłę, Eugeniusza, Antoninę, Bronisława Nowickich, ks. Donata Nowickiego; +Teresę, Stanisława Malinowskich, Sabinę, Antoniego, Stanisława, Jacka, Jadwigę, Annę Krzysztaków; +Stanisława, Teresę Włodarskich, Zofię, Apolonię Grabowskie, Ludwika Duszyńskiego; + z rodzin: Gregorowiczów, Szulimów, Szpalerskich, Ostrowskich; +Danielę, Jerzego, Jacka Woźniaków, Jana Wodzyńskiego; +Renatę, Delfinę, Marię, Wiesława, Sławomira Frąc, Monikę, Romana, Halinę, Monikę Skrobańskich;
Wypominki Roczne 2022/23                                                        cz. VII
Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Malwinę, Bronisława Piotrowskich, Weronikę, Stanisława Kowalskich, Bernadettę, Stanisława Sobolewskich, Marka Tadeusiaka, Macieja Jaśkiewicza; +Stefanię, Józefa Jakiel, Małgorzatę Kałużną, Józefę, Janas, Rafała Męndalka; +Stefanię, Wincentego, Konstantego Król, Stefanię, Henryka Rokita, Andrzeja, Mieczysława Majkowskich; +Grażynę Flak; +z rodzin: Gawrysiów, Odolskich; +Andrzeja Pucisa; +Tadeusza, Bożenę, Jerzego Stekowskich; +Leszka, Barbarę, Henryka Jeżewskich, Jerzego Łakomczaka, Zofię, Edmunda Dutkowskich; +Wacława, Mariannę Wiadrowskich, Marka Magierskiego, Danielę, Józefa Jung, Halinę, Aleksandra, Bogdana Wolskich; +Janinę, Danielę, Józefa, Marcelinę, Mariana Jeleńkowskich, Walerię, Kazimierza, Zygmunta, Helenę Rabczyńskich, Leszka Kochanowskiego; +Janinę, Teresę, Zdzisława, Krzysztofa Potockich; +Annę, Wiesława Oleśkiewicz, Michała, Annę, Jarosława, Natalię, Tesluk, Katarzynę, Jurija Fedorowicz, Jana, Marię, Lubomira, Aleksandra Lypków; +Wiesławę, Józefa, Janusza Kos, z rodzin: Kosów, Paczuskich, Mrosków; +Dorotę Marcjonak, Jerzego, Jana Sobotkę, Genowefę, Andrzeja, Władysława Michalak; +Piotra Nowaka, Szymona, Zdzisława Gocia; +Wandę Trębaczyk, Teresę Piecyk, Ryszarda Potokę, Waleriana Jasińskiego, Modestę, Jana Barańskich; +Helenę Lewandowską, Jana, Julię, Wojciecha Kolasów; +Michała, Magdalenę, Reginę, Krystynę, Czesławę, Henrykę, Józefę, Romana, Mieczysława, Henryka, Lecha; +Mariannę, Henrykę Neska, z rodziny Jaroszów, Ewę, Andrzeja, Genowefę, Mieczysława, Marię, Zygmunta, z rodziny Florczyków, Marię Zając, Marię Biskupską, z rodziny Kaczmarczyków; +Krzysztofa, Henryka, Tadeusza Pośnik; +z rodzin: Łuniewskich, Sierocińskich, Henrykę, Henryka Gielcińskich; +Janinę, Kazimierza Nurzyńskich, Andrzeja Sowę; +Małgorzatę, Krystynę, Zdzisława, Jerzego Zakrzewskich, Janinę, Franciszka Indrian, Siostry: Marię Chryzostomę, Marię Dionizę, Anielę, Wincentego, Adama Zientalskich; +Cecylię, Władysława Kwiatkowskich; +Annę Kamińską-Urbaś, Mariana Kamińskiego, Jerzego Urbaś, Annę, Stefana Tarajda; + Bonifacego, Reginę Kowalczyków, rodziców, z rodzin: Wachników, Kowalczyków, Mariana i c. z rodziny Kłyszów, Włodzimierza i c. rodziny Tylińskich; +Henryka Bołba, Sławomira Hawryluk, z rodzin: Bołbów, Hryciów, Hawryluków; 
+Romana, Stefanię Głowackich, Hieronima, Józefę, Stanisława, Mariana Siwek, Annę Socik, Stanisławę Andrzejewską; +z rodzin: Kurczyńskich, Kępków, Wojciechowskich, Gadomskich, Edwarda, Janusza Sabała, Wiktorię Piekutowską; +Franciszka, Mariannę Świąder, Zofię Sołtysiak, Marię Chodowską; +ks. Ryszarda Dobosza, Stanisława, Franciszkę, Edwarda, Wandę Urbańskich, Konstantego, Mariannę Kowalewskich, Helenę Zakrzewską; +Sławomira Graczyk, Apolonię Migacz, Janinę, Henryka Przytulskich, Marię, Zygmunta Kacprzak, Wojciecha Szopa; +Marię Płochocką, Janinę, Mieczysława Konoszewskich, Irenę, Stanisława Szymańskich; +z rodzin: Jeżów, Kabańskich, Dudkiewiczów, Mieczysława Kamińskiego, rodziców chrzestnych; +z rodzin: Frączków, Ostrowskich; +Ewę, Józefa, Jolantę Rek, Zofię, Annę Majchrzak; +Hannę, Antoniego Adamskich, z rodziny Zyśkiewiczów; +Helenę, Tadeusza Walanko, Marię, Tadeusza Rosłon, Irenę, Ryszarda Brzezińskich, Mariannę Sokołowską, Władysława, Janinę Grzeszczuk; +z rodzin: Kępczyńskich, Maszyndów, Ciszewskich, Wacławków; +Józefa Karasiewicza; +Janusza Mendyk; +Janinę Zbieć; +Jana, Helenę Bidzińskich, Czesława, Annę Wójcików; +Ryszarda Mordoń, Stanisława Chylińskiego, Wandę Kuźma; +z rodzin: Bielawskich, Wójcickich, Czarny;+Karola, Edmunda Grzeszek, Janinę Flak; +Henryka, Mariannę, Jana Mariannę Szczygielskich, Piotra, Stanisławę Chudzik, Zenona, Zdzisławę, babcię Władysławę, dziadka, Chlebowskich, Bolesława, Stefanię Salamonik, Aleksandrę, Wacława Lis, Aleksandrę, Marię, Jerzego Dadas, Teresę, Kazimierza, Romana Bieleckich, Piotra, Tadeusza Bartnik, Irenę, Zdzisława, Ireneusza Jaroszewicz, Włodzimierza, Annę, Edwarda, Krystynę Stachurskich, Zbigniewa, Teresę Woźniak, Jadwigę, Andrzeja Walter, Janinę Rokita, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; + z rodzin: Skus, Różańskich, Kacperskich, Dobrygawskich;  
za wszystkich Zmarłych polecanych wypominkach i pochowanych na  cmentarzu w Marysinie Wawerskim.  Wieczny odpoczynek… Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.       
Boże, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj modlitwy swojego Kościoła i spraw, aby wszyscy mogli się radować życiem wiecznym w Twojej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się  wspólnie Koronką do Miłosierdzia Bożego…
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
         Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
         Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
         Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
         Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata /x1
         Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata     /x10
         Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem /x3

Terminarz nabożeństw za Zmarłych – 2022/2023

06 listopada 2022 – I cz.
13 listopada 2022 – II cz.
20 listopada 2022 – III cz.
27 listopada 2022 – IV cz.
04 grudnia 2022 – V cz.
11 grudnia 2022 – VI cz.
18 grudnia 2022 – VII cz.

25 grudnia 2022 – I cz.
01 stycznia 2023 – II cz.
08 stycznia 2023 – III cz.
15 stycznia 2023 – IV cz.
22 stycznia 2023 – V cz.
29 stycznia 2023 – VI cz.
05 lutego 2023 – VII cz.

12 lutego 2023 – I cz.
19 lutego 2023 – II cz.
26 lutego 2023 – III cz.
05 marca 2023 – IV cz.
12 marca 2023 – V cz.
19 marca 2023 – VI cz.
26 marca 2023 – VII cz.
 
02 kwietnia 2023 – I cz.
09 kwietnia 2023 – II cz.
16 kwietnia 2023 – III cz.
23 kwietnia 2023 – IV cz.
30 kwietnia 2023 – V cz.
07 maja 2023 –  VI cz.
14 maja 2023 – VII cz.

21 maja 2023 – I cz.
28 maja 2028 – II cz.
04 czerwca 2023 – III cz.
11 czerwca 2023 – IV cz.
18 czerwca 2023 – V cz.
25 czerwca 2023 – VI cz.
02 lipca 2023 – VII cz.

09 lipca 2023 – I cz.
16 lipca 2023 – II cz.
23 lipca 2023 – III cz.
30 lipca 2023 – IV cz.
06 sierpnia 2023 –  V cz.
13 sierpnia 2023 – VI cz.
20 sierpnia 2023 – VII cz.

27 sierpnia 2023 – I cz.
03 września 2023 – II cz.
10 września 2023 – III cz.
17 września 2023 – IV cz.
24 września 2023 – V cz.
01 października 2023 – VI cz.
08 października 2023 – VII cz.

15 października 2023 – I cz.
22 października 2023 – II cz.
29 października 2023 – III cz.