KANCELARIA CMENTARZA

czynna:

22.04.2024, (pn) w godz.: 07.30 – 09.00 i 11.00 – 13.00

23.04.2024, (wt) w godz.: 07.30 – 09.00 i 12.30 – 14.00

24.04.2024, (śr) w godz.: 07.30 – 09.00 i

25.04.2024, (cz) w godz.: 07.30 – 09.00 i 12.30 – 14.00

26.04.2024, (pt) w godz.: 07.30 – 09.00 i

cdn

 • W soboty i niedziele oraz w dn.: 01-03.05.2024 – kancelaria nieczynna i nie ma możliwości wjazdu na teren cmentarza.
 • Obecnie nie ma możliwości wykupienia grobu za „życia” na tut. cmentarzu. Informujemy, że dotychczasowe rezerwacje grobów bez opłat zostają anulowane w celu przydzielenia grobów do bieżących pogrzebów. Przypominamy, że groby opłacamy co 20 lat.
 • Groby zmarłych można sprawdzać w wyszukiwarce na naszej stronie.
 • Przerwy w na wykonywanie usług kamieniarskich na tut. cmentarzu w 2024, w dn.: 01-03.05.; 30-31.06.; 15-16.08.; 28-31.10.; 01-02.11
 • Zasady obowiązujące zakłady kamieniarskie i murarskie na tut. cmentarzu znajdują się w zakładce – Regulamin.

nr tel./fax do kancelarii cmentarza: 22 812 17 23 – czynny w godz. pracy kancelarii !

e-mail: kancelaria@cmentarzmarysinwawerski.pl

Cmentarz otwarty codziennie, od godz.: 7.00 do zmroku.

Adres:

04-549 Warszawa, ul. Korkowa 152.


 

 

 

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Msze Św. w niedziele o godz.: 11.00 i 12.30*

Sakrament Pokuty i Pojednania / spowiedź / przed mszą św.

Wypominki roczne – nabożeństwo w int. zmarłych z koronką do Miłosierdzia Bożego – niedziela, godz. 10.30.

*Msza św. w intencji zbiorowej za Zmarłych i wszystkich pochowanych na tut. cmentarzu (od pierwszej niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli września, o godz. 09.30; od pierwszej niedzieli października do ostatniej niedzieli maja, o godz.12.30). Kartki z intencjami zostawiamy w zakrystii przed rozpoczęciem mszy św.

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – hasło roku duszpasterskiego 2023/2024

„Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu” – Papież Franciszek (20.03.2024)

 • W Ewangelii czwartej już Niedzieli Wielkanocy (21.04) słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.
 • W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: We wtorek, 23 kwietniaśw. Wojciech, biskup Pragi oraz misjonarz na Węgrzech, a także w Polsce, który wyruszył z misją ewangelizacyjną do pogańskich Prus, gdzie poniósł śmierć męczeńską. W czwartek, 25 kwietniaśw. Marek, Ewangelista, towarzyszący najpierw Apostołowi Pawłowi w jego misyjnych podróżach, a potem Szymonowi Piotrowi, którego katechezę spisał w swojej Ewangelii.
 • Na cmentarzu w Marysinie Wawerskim rozpoczęły się prace budowlane związane z dokończeniem realizacji zagospodarowania powiększenia istniejącego cmentarza. Ze względu bezpieczeństwa prosimy o niewchodzenie na plac budowy!
 • Obecnie nie ma możliwości wykupienia grobu „za życia” na tut. cmentarzu. Wszystkie rezerwacje grobów bez opłat zostają anulowane i przydzielane do bieżących pogrzebów!

Peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów w Diecezji Warszawsko-Praskiej

W dniach 11-18 maja 2024 r. w diecezji warszawsko-praskiej odbędzie się peregrynacja relikwii bł. rodziny Ulmów. W trwającym Roku Modlitwy chcemy zaprosić wszystkie parafie do modlitwy o świętość naszych rodzin, ale także o nowe powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Zapraszamy na Mszę Świętą rozpoczynającą peregrynację 11 maja na godz. 18.00 do bazyliki katedralnej sprawowaną przez ks. Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego. Eucharystia poprzedzona będzie procesją różańcową z kościoła o. Paulinów (ul. Długa 3) o godz. 16.45, podczas niej dokona się przeniesienie relikwii bł. rodziny Ulmów z archidiecezji warszawskiej do naszej diecezji.

Podczas tego tygodnia zapraszamy naszych diecezjan na wszystkie wydarzenia, ale szczególnie parafian z dekanatów praskiego i bródnowskiego na dni 11/12 maja, z dekanatów grochowskiego, anińskiego i rembertowskiego na dni 12/13 maja, z dekanatów Otwock, Otwock-Kresy, Sulejówek na dni 13/14 maja, z dekanatów Mińsk Mazowiecki – św. Antoniego, Mińsk Mazowiecki – Narodzenia NMP, stanisławowskiego i siennickiego na dni 14/15 maja, z dekanatów zielonkowskiego, wołomińskiego i kobyłkowskiego na dni 15/16 maja, z dekanatów legionowskiego, nowodworskiego i tarchomińskiego na dni 16/17 maja, z dekanatów radzymińskiego, tłuszczańskiego i jadowskiego na dni 17/18 maja.

Msza Święta na zakończenie tego tygodnia sprawowana będzie w kościele św. Jana Pawła II w Radzyminie 18 maja o godz. 11.00 przez ks. Romualda Kamińskiego, biskupa warszawsko-praskiego. Po niej zapraszamy na spotkanie rodzin z dziećmi do domu św. Faustyny w Ostrówku (godz. 13.00). Na zakończenie tego spotkania relikwie bł. rodziny Ulmów zostaną przekazane do diecezji łomżyńskiej.

Peregrynacja będzie przebiegać według następującego harmonogramu:

Data Miejsce
11 – 12 maja Bazylika katedralna św. Michała Archanioła, Warszawa
12 – 13 maja Parafia św. Jana i Pawła, Warszawa
13 – 14 maja Parafia Matki Bożej Królowej Polski, Otwock
14 – 15 maja Parafia św. Antoniego z Padwy, Mińsk Mazowiecki
15 – 16 maja Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Zielonka
16 – 17 maja Parafia Matki Bożej Fatimskiej, Legionowo
17 – 18 maja Parafia św. Jana Pawła II, Radzymin

 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

 Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

 Dzień pierwszy

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień drugi

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień trzeci

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień czwarty

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień piąty

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień szósty

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień siódmy

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały. Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Dzień ósmy

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.

Dzień dziewiąty

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229). Koronka do Miłosierdzia Bożego…

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie, eleison, Chryste, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, korono Wszystkich Świętych, ufamy Tobie!

Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie!

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Świętej – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.


K:
Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.

W: Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy.


Módlmy się:

Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen.

 

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002


Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa pochodzi z książki: „Cuda św. Andrzeja Boboli”, opracowała Elżbieta Polak, Wydawnictwo WAM 2017

Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Błogosławiony Jerzy, męczenniku, módl się za nami.
Odważny wyznawco Chrystusa, módl się za nami.
Wierny świadku Ewangelii, módl się za nami.
Zapatrzony w Krzyż Zbawiciela, módl się za nami.
Czcicielu Maryi Niepokalanej, módl się za nami.
Oddany od dzieciństwa Bogu, módl się za nami.
Wychowany w pobożnej rodzinie, módl się za nami.
Gorliwy w służbie ołtarza, módl się za nami.
Pragnący naśladować świętych, módl się za nami.
Wierny głosowi powołania, módl się za nami.
Apostole godności człowieka, módl się za nami.
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami.
Miłosierny dla cierpiących, módl się za nami.
Wrażliwy na los pokrzywdzonych, módl się za nami.
Dobry pasterzu ludzi pracy, módl się za nami.
Uczący zło dobrem zwyciężać, módl się za nami.
Wzywający do męstwa i solidarności, módl się za nami.
Broniący wartości ewangelicznych, módl się za nami.
Przestrzegający przed chęcią odwetu, módl się za nami.
Wzywający do trwania w nadziei, módl się za nami.
Niesprawiedliwie oskarżany, módl się za nami.
Okrutnie umęczony, módl się za nami.
Kapłanie wierny aż do końca, módl się za nami.
Męczenniku prawdy i wolności, módl się za nami.
Orędowniku spraw Kościoła i narodu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu.
R. I nie powściągałem ust moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego, prezbitera, niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego męczeńską śmierć w obronie wiary oraz godności człowieka i przez jego przyczynę spraw, byśmy żyli w prawdziwej wolności i zło dobrem zwyciężali.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

opracowanie – o. Gabriel Bartoszewski OFMCap. – za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej


 

 • Pamiętamy w modlitwie o zmarłych pochowanych na tut. cmentarzu i polecanych w wypominkowych, wypraszając im niebo… Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
 • „Wypominki Roczne 05.11.2023 – 27.10.2024” i terminarz nabożeństw można sprawdzać na naszej stronie, w ogłoszeniach!
 • MODLITWA ŚW. GERTRUDY za dusze w czyśćcu cierpiące
  Ojcze Przedwieczny,
  ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
  Pana naszego, Jezusa Chrystusa
  w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi
  dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
  za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających,
  za grzeszników na świecie,
  za grzeszników w Kościele powszechnym,
  za grzeszników w mojej rodzinie,
  a także w moim domu. Amen.
 • 15 października – Dzień Dziecka Utraconego to wyjątkowa okazja, by pamiętać o rodzicach, którzy mają za sobą to trudne doświadczenie.
 • Modlitwa za rodziców, którzy stracili dziecko. Panie Jezu, Ty nas wezwałeś, byśmy nie gardzili żadnym z tych małych, bo ich aniołowie wpatrują się w oblicze Ojca, przyjmij do swego domu dzieci, które zmarły przed swoimi narodzinami. Wierzymy, że moc Twego krzyża obejmuje ich krótkie życie na ziemi, a Twoje zmartwychwstanie otwiera im bramy nieba.
  Błogosławimy Cię za każdego, kto uszanował godność tych dzieci, przez pogrzeb godny człowieka.Prosimy Cię za rodziców każdego z tych dzieci, byś ich pocieszył i napełnił swoją łaską. Niech Twój Święty Duch Pocieszyciel będzie im mocą w chwilach bólu i cierpienia, niech koi ich rany i serca napełnia nadzieją życia wiecznego.Prosimy Cię także za każde dziecko, które dziś rośnie w łonie swojej matki: niech Twoi aniołowie otoczą te dzieci swoją opieką, niech umacniają rodziców i dają mądrość opiekującym się nimi lekarzom. Prosimy Cię o dobre narodziny i szczęśliwe, wierne Tobie życie – dla nich i dla nas.Maryjo, Pani Licheńska, Bolesna Matko Jezusa, która patrzyłaś na śmierć Twego Syna, otocz macierzyńską opieką dzieci zmarłe przed narodzinami, ich matki i ojców.A nam wyproś serca wrażliwe, byśmy nigdy nie wzgardzili żadnym z tych najmniejszych. Amen.Modlitwa opublikowana przez Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski

MODLITWY ZA OJCZYZNĘ

(św. Jan Paweł II)

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, Kościół, wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi.

Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polskie, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed ni stoi.

Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi – Odkupicielowi człowieka.

 *

(bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Wszechmogący Boże, Ojców naszych Panie! Pochylamy pokornie nasze głowy by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności, by prosić o Twoje błogosławieństwo. Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca. Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy. I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego. Amen.

*

(ks. Piotr Skarga TJ)

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

Modlitwa o pokój w Ukrainie do Matki Bożej Zwycięskiej

Zwycięska Pani, Maryjo, nasza Matko. Oddajemy Ci dzisiaj przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, dobra duchowe i materialne, nasze życie i godzinę śmierci.

Wszystko to składamy w Twoje ręce Matko. Wspomagaj nas w chwilach próby, oświecaj swoją mądrością, oddalaj próby, oddalaj zasadzki złego ducha, przeprowadzaj bezpiecznie przez bolesne doświadczenia obecnego czasu i chroń nas i naszych bliskich przed utratą wiary

Tak jak w 1920roku w „Cudzie nad Wisłą” ocaliłaś Warszawę i Europę od nawały bolszewickiej, tak dziś prosimy o nowy cud nad Dnieprem: ocal naród ukraiński! Chroń dzieci i rodziny,bądź obroną i męstwem dla walczących!

Ucieczko grzeszników,uproś nam u Syna swego potrzebne łaski: czystość duszy i ciała, głębokie nawrócenie serca i przymnożenie ziemskiego czasu na odpokutowanie grzechów. Wołamy do Ciebie Matko,bądź przy nas w każdy czas, w codziennych obowiązkach, radościach, troskach, spotkaniach, a zwłaszcza w chwilach okrucieństwa i zniszczeniach wojny. Osłaniaj nas potęgą swej obecności, pomóż nam zachować wierność powołaniu, nadrobić zaniedbania, naprawić wyrządzone krzywdy. Prowadź i strzeż nas Matko, ucz wybaczać winowajcom i coraz bardziej kochać Boga i ludzi. Czuwaj nad nami i okrywaj zwycięskim płaszczem Twej nieustającej opieki. Amen.

 

OGŁOSZENIA


KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

W roku 2033 będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia, jakiego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki Jubileusz, jest dla Kościoła w Polsce wspaniałą okazją do ożywienia wiary, a nade wszystko do dziękczynienia za „wielkie rzeczy, jakie uczynił Wszechmocny” (Łk 1, 49).

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się Warszawie w dniach 13-14 marca br., podjęli decyzję, że tegorocznym obchodem bliskich już Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest odrodzenie duchowo-moralne i przygotowanie całego Kościoła w Polsce do tego wielkiego Jubileuszu.

Najważniejszymi momentami tej nowenny w latach 2024-2033 będą corocznie obchodzone uroczystości Triduum Paschalnego, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz – kończąca rok liturgiczny – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Obchodząc co roku te najważniejsze momenty liturgiczne, będziemy w sposób szczególny dziękować i uwielbiać Boską Trójcę za dzieło Odkupienia, które ogarnia cały świat.

Zachęcam duszpasterzy, aby ‒ czy to w ramach liturgii wymienionych uroczystości czy poza nią ‒ podkreślali doniosłość dzieła Odkupienia oraz zachęcali Lud Boży do wdzięczności za nie. Wiernych zaś, zwłaszcza skupionych we wspólnotach religijnych i ruchach, proszę o wielkoduszne włączanie się we wszelkie inicjatywy z tym związane.

✠ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Gdańsk, 21 marca 2024 roku


Komunikat z 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 13 i 14 marca 2024 roku odbyło się w Warszawie, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 397. Zebranie Plenarne KEP.

 1. Głównym punktem Zebrania była Eucharystia sprawowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie w 11. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Franciszka. Mszy Świętej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Uczestniczył w niej również abp Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Biskupi przesłali Ojcu Świętemu okolicznościowe życzenia, w których przekazali wyrazy duchowej łączności i synowskiego oddania.
 2. Zebranie Plenarne dokonało wyboru, na pięcioletnią kadencję, nowego Przewodniczącego KEP, którym został abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego KEP, którym został abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Wraz z Sekretarzem Generalnym KEP stanowią oni Prezydium KEP. Przewodniczący zwołuje i prowadzi obrady Zebrania Plenarnego, Rady Biskupów Diecezjalnych i Rady Stałej KEP. Reprezentuje także polski Episkopat m.in. w kontaktach ze Stolicą Apostolską i instytucjami państwowymi. Biskupi proszą wszystkich wiernych Kościoła w Polsce o modlitewne wsparcie nowych władz Konferencji Episkopatu Polski, by powierzona im misja przyniosła jak najlepsze owoce. Dziękują również ustępującemu Przewodniczącemu abp. Stanisławowi Gądeckiemu oraz jego zastępcy abp. Markowi Jędraszewskiemu, za 10-letnią służbę w KEP.
 3. Wobec głosów w debacie publicznej, które relatywizują wartość życia ludzkiego i uderzają w rodzinę, biskupi przypominają, że prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem człowieka. Jednocześnie podkreślają, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są otoczone szczególną troską Kościoła oraz znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co jest zapisane w art. 18 Konstytucji. Biskupi wzywają wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie wspierali małżeństwa i rodziny, które budują swoje życie na miłości, wierze w Boga i odpowiedzialności.
 4. Biskupi wyrażają zaniepokojenie informacjami płynącymi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących zmian w organizacji lekcji religii w szkole. Ufają jednak, że wszystkie te sprawy staną się tematami merytorycznego dialogu między rządem RP i Kościołem w duchu zaufania i troski, także o Kościoły mniejszościowe. W tym celu został powołany Zespół roboczy do spraw kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Biskupi podkreślają znaczenie wychowawcze, kulturowe i społeczne lekcji religii. Wskazują, że przekazywane treści religijne wchodzą w twórczy dialog z wiedzą poznawaną w czasie innych szkolnych zajęć. Zauważają również, że na lekcjach religii dokonuje się wychowanie do podstawowych wartości, na których powinno być budowane życie każdego człowieka i społeczeństwa. Biskupi, doceniając pracę nauczycieli religii, podzielają ich niepokoje związane z zapowiedzią redukcji tygodniowego wymiaru zajęć. Stoją też po stronie rodziców i samych uczniów, którzy pragną, aby nauczanie lekcji religii odbywało się w szkole.
 5. W lutym br. weszła w życie tzw. Ustawa Kamilka wprowadzająca we wszystkich instytucjach i środowiskach społecznych standardy ochrony małoletnich. Zgodnie z tą ustawą i uwzględniając nowe wskazania dotyczące wytycznych przygotowanych przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich, biskupi zostali poinformowani o działaniach związanych z przygotowywaniem standardów ochrony małoletnich w Kościele. Stanowią one zbiór podstawowych zasad, które bezpieczeństwo dzieci stawiają w centrum wszelkich podejmowanych działań. W ten sposób, Kościół zgodnie ze swoją naturą, pragnie kształtować środowisko bezpieczne i wolne od wszelkich form przemocy. Od pewnego czasu, pod kierunkiem Centrum Ochrony Dziecka, pracuje około 70 osób przygotowujących szczegółowe  wskazania dotyczące prewencji w różnych obszarach duszpasterskiej działalności Kościoła. Są planowane odpowiednie szkolenia dla duszpasterstwa parafialnego i dla wszystkich placówek prowadzonych przez diecezje i zakony.
 6. Biskupi wyrażają wdzięczność polskim rolnikom za ich ciężką pracę. Nie pozostają obojętni na dramaty rolników, którzy często stoją na granicy bankructwa i utraty dorobku własnej pracy. Rozumieją, że ich protesty dotyczą nie tylko walki o byt rolników i ich rodzin, ale także o dobro naszej Ojczyzny. Jednocześnie biskupi apelują, by przyjęte rozwiązania aktualnych konfliktów nie dzieliły narodów. Modlitwą otaczają wszystkich rolników i tych, którzy uczciwie chcą szukać rozwiązań trudnych problemów dotykających polską wieś.
 7. W związku z zapowiedziami strony rządowej dotyczącymi zmian w Funduszu Kościelnym, biskupi wybrali kandydatów do zespołu, który zajmie się tą kwestią. Kandydatury zostaną przekazane Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, który w imieniu Stolicy Apostolskiej będzie mógł powołać ww. zespół, mający działać przy Kościelnej Komisji Konkordatowej. Zadaniem Zespołu będzie prowadzenie rozmów z odpowiednim zespołem rządowym, w celu wypracowania, w oparciu o artykuły 22 i 27 Konkordatu, wymaganych umów i uzgodnień.
 8. Biskupi zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w ogłoszoną przez Przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego Nowennę „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna, która odbędzie się w dniach od 16 do 24 marca, zanoszona za wstawiennictwem polskich męczenników: św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki, poprzedza Dzień Świętości Życia.

Biskupi modlą się o pokój w Ukrainie, Ziemi Świętej i innych miejscach w świecie. Polecają też Bogu wszystkie ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny oraz udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 397. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 14 marca 2024 roku


ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2024
Bóg prowadzi nas przez pustynię ku wolności
Drodzy bracia i siostry!
Kiedy nasz Bóg się objawia, obwieszcza wolność: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj. Lud dobrze wie, o jakim wyjściu mówi Bóg: doświadczenie niewolnictwa jest wciąż odciśnięte w jego ciele. Otrzymuje dziesięć słów na pustyni jako drogę wolności. Nazywamy je „przykazaniami”, podkreślając siłę miłości, z jaką Bóg wychowuje swój lud. Jest to rzeczywiście mocne wezwanie do wolności. Nie wyczerpuje się ono w jednym wydarzeniu, ponieważ dojrzewa podczas wędrówki. Tak jak Izrael na pustyni wciąż ma wewnątrz siebie Egipt – istotnie często żałuje przeszłości i szemrze przeciwko Niebiosom i Mojżeszowi – tak i dziś Lud Boży nosi w sobie przytłaczające więzy, które musi porzucić. Zdajemy sobie z tego sprawę, gdy brakuje nam nadziei i wędrujemy przez życie jak przez pustkowie, bez ziemi obiecanej, do której moglibyśmy wspólnie dążyć. Wielki Post jest czasem łaski, w którym pustynia ponownie staje się – jak zapowiada prorok Ozeasz – miejscem pierwszej miłości (por. Oz 2, 16-17). Bóg wychowuje swój lud, aby wyszedł ze swoich zniewoleń i doświadczył przejścia ze śmierci do życia. Jak oblubieniec, ponownie przyciąga nas do siebie i szepcze do naszych serc słowa miłości.
Wyjście z niewoli ku wolności nie jest wędrówką abstrakcyjną. Aby nasz Wielki Post był również konkretny, pierwszym krokiem jest pragnienie widzenia rzeczywistości. Kiedy w krzewie gorejącym Pan przyciągnął Mojżesza i przemówił do niego, natychmiast objawił się jako Bóg, który widzi, a przede wszystkim słyszy: „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód” (Wj 3, 7-8). Również dzisiaj, wołanie jakże wielu uciskanych braci i sióstr dociera do nieba. Zadajmy sobie pytanie: czy dociera również do nas? Czy nami wstrząsa? Czy nas porusza? Wiele czynników oddala nas od siebie, zaprzeczając braterstwu, które w sposób naturalny nas łączy.
Podczas mojej podróży na Lampedusę, globalizacji obojętności przeciwstawiłem dwa pytania, które stają się coraz bardziej aktualne: „Gdzie jesteś?” (Rdz 3, 9) i „Gdzie jest brat twój?” (Rdz 4, 9). Wielkopostna wędrówka będzie konkretna, jeśli słuchając tych pytań ponownie, wyznamy, że wciąż jesteśmy pod panowaniem faraona. Jest to panowanie, które czyni nas wyczerpanymi i niewrażliwymi. Jest to model rozwoju, który nas dzieli i kradnie nam przyszłość. Są nim zanieczyszczone: ziemia, powietrze i woda, ale również dusze. Bo chociaż wraz z chrztem rozpoczęło się nasze wyzwolenie, pozostaje w nas niewytłumaczalna tęsknota za niewolnictwem. Jest to jakby przyciąganie do bezpieczeństwa rzeczy już widzianych, ze szkodą dla wolności.
Chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewien szczegół w historii wyjścia z Egiptu, o niemałym znaczeniu: to Bóg widzi, wzrusza się i wyzwala, a Izrael o to nie prosi. Faraon gasi bowiem nawet marzenia, kradnie niebo, sprawia, że świat, w którym deptana jest godność i negowane są autentyczne więzi, wydaje się niemożliwy do zmiany. Udaje mu się przywiązać do siebie. Zadajmy sobie pytanie: czy pragnę nowego świata? Czy jestem gotów porzucić kompromisy ze starym? Świadectwo wielu braci biskupów i dużej liczby osób działających na rzecz pokoju i sprawiedliwości przekonuje mnie coraz bardziej, że tym, co należy potępić, jest deficyt nadziei. Mamy do czynienia z przeszkodą dla marzeń, niemym krzykiem, który sięga nieba i porusza serce Boga. Przypomina to ową tęsknotę za niewolą, która paraliżuje Izraela na pustyni, uniemożliwiając mu kroczenie naprzód. Exodus można przerwać: nie można by inaczej wyjaśnić, dlaczego ludzkość, która chociaż osiągnęła próg powszechnego braterstwa i poziom rozwoju naukowego, technicznego, kulturowego i prawnego, zdolny do zapewnienia wszystkim godności, błądzi po omacku w mrokach nierówności i konfliktów.
Bóg się nami nie zmęczył. Przyjmijmy Wielki Post jako okres mocny duchowo, w którym Jego Słowo jest ponownie skierowane do nas: „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2). Jest to czas nawrócenia, czas wolności. Sam Jezus, jak przypominamy co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, został wyprowadzony przez Ducha na pustynię, aby zostać wypróbowanym w wolności. Przez czterdzieści dni będzie On przed nami i wraz z nami: jest Synem wcielonym. W przeciwieństwie do faraona, Bóg nie chce poddanych, lecz synów. Pustynia jest przestrzenią, w której nasza wolność może dojrzeć w osobistej decyzji, by nie popaść na nowo w niewolę. W okresie Wielkiego Postu znajdujemy nowe kryteria osądu i wspólnotę, z którą możemy wyruszyć w drogę, jakiej nigdy wcześniej nie przebyliśmy.
Oznacza to walkę: Księga Wyjścia i pokusy Jezusa na pustyni mówią nam o tym wyraźnie. Głosowi Boga, który mówi: „Tyś jest mój Syn umiłowany” (Mk 1, 11), i „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20, 3), przeciwstawiają się kłamstwa nieprzyjaciela. Od faraona trzeba bardziej bać się bożków: możemy je uważać za jego głos w nas. Móc wszystko, być szanowanym przez wszystkich, mieć przewagę nad wszystkimi: każdy człowiek odczuwa uwodzenie tego kłamstwa w sobie. To stara droga. Możemy w ten sposób przywiązać się do pieniędzy, do pewnych projektów, idei, celów, do naszej pozycji, do tradycji, a nawet do pewnych osób. Zamiast nas poruszyć, sparaliżują nas. Zamiast sprawić, byśmy się spotkali, będą nam siebie przeciwstawiać. Istnieje jednak nowa ludzkość, lud maluczkich i pokornych, którzy nie ulegli urokowi kłamstwa. Podczas gdy bożki czynią niemymi, ślepymi, głuchymi i nieruchomymi tych, którzy im służą (por. Ps 114, 4), ubodzy w duchu są natychmiast otwarci i gotowi: są milczącą siłą dobra, która uzdrawia i podtrzymuje świat.
Jest to okres działania, a w okresie Wielkiego Postu działanie to także zatrzymanie się. Zatrzymanie się na modlitwie, aby przyjąć Słowo Boże i zatrzymać się jak Samarytanin, w obecności zranionego brata. Miłość Boga i bliźniego jest tą samą miłością. Nie mieć innych bogów to zatrzymać się w obecności Boga, przy ciele bliźniego. Dlatego modlitwa, jałmużna i post nie są trzema niezależnymi zadaniami, ale jednym ruchem otwartości, ogołocenia: precz z bożkami, które nas obciążają, precz z przywiązaniami, które nas więżą. Wówczas obumierające i odizolowane serce przebudzi się. Trzeba zatem zwolnić i zatrzymać się. Kontemplacyjny wymiar życia, który Wielki Post pozwoli nam odkryć na nowo, zmobilizuje nowe siły. W obecności Boga stajemy się siostrami i braćmi, odczuwamy innych z nową intensywnością: zamiast zagrożeń i nieprzyjaciół odnajdujemy towarzyszki i towarzyszy podróży. To właśnie jest marzeniem Boga, ziemia obiecana, do której zmierzamy, kiedy wychodzimy z niewoli.
Synodalna forma Kościoła, którą w tych latach odkrywamy na nowo i pielęgnujemy, sugeruje, aby Wielki Post był również okresem decyzji wspólnotowych, małych i dużych wyborów wbrew dominującemu nurtowi, zdolnych do zmiany codziennego życia ludzi i życia dzielnicy: nawyków zakupowych, troski o stworzenie, włączenia tych, których się nie dostrzega, lub pogardzanych. Zachęcam każdą wspólnotę chrześcijańską: do zaoferowania swoim wiernym chwil, w których będą mogli przemyśleć styl życia, oraz do spokojnego zastanowienia się, żeby zweryfikować swoją obecność na danym terenie i swój wkład w uczynienie go lepszym. Biada, gdyby chrześcijańska pokuta była podobna do tej, która zasmuciła Jezusa. Mówi On także do nas: „Nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą” (Mt 6, 16). Niech raczej na twarzach widoczna będzie radość, poczujmy woń wolności, uwolnijmy tę miłość, która wszystko czyni nowym, poczynając od najmniejszych i najbliższych rzeczy. Może się to wydarzyć w każdej wspólnocie chrześcijańskiej.
Na ile ten Wielki Post będzie okresem nawrócenia, na tyle zagubiona ludzkość odczuje wstrząs kreatywności: błysk nowej nadziei. Chciałbym wam powiedzieć, podobnie jak młodym, których spotkałem w Lizbonie minionego lata: „Szukajcie i podejmujcie ryzyko. W tym momencie dziejów wyzwania są ogromne, zawodzenia bolesne, przeżywamy trzecią wojnę światową „w kawałkach”, ale podejmijmy ryzyko myślenia, że nie jesteśmy w agonii, lecz w chwili narodzin; nie u kresu, lecz na początku wielkiego spektaklu. Potrzeba odwagi, by tak pomyśleć.” (Przemówienie do studentów Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego, 3 sierpnia 2023 r.). Jest to odwaga nawrócenia, wyjścia z niewoli. Wiara i miłość trzymają za rękę to dziecię-nadzieję. Uczą je chodzić, a jednocześnie ono ciągnie je do przodu[1].
Błogosławię was wszystkich i waszą wielkopostną wędrówkę. W Rzymie, u św. Jana na Lateranie, dnia 3 grudnia 2023 r., w Pierwszą Niedzielę Adwentu.
[1] Por. CH. PÉGUY, Przedsionek tajemnicy drugiej cnoty, przeł. Leon Zaręba, Kraków 2007, s. 40-43.

 


                  „Wypominki Roczne 05.11.2023 – 27.10.2024” – nabożeństwa w niedziele w kaplicy, o godz. 10.30.

Wypominki Roczne 2023/24                                                          cz. I

Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +papieży, biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, rodziców, krewnych, przyjaciół, dobroczyńców, poległych i pomordowanych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem; zmarłych na skutek pandemii; +papieża Benedykta XVI, +arcybiskupa Henryka Hosera, biskupów: Stanisława Kędziorę, Zbigniewa Kraszewskiego, +kapłanów: Jerzego Dziurzyńskiego, Wacława Karłowicza, Bronisława Dembińskiego, Mariana Jaźwińskiego, Stanisława Piętka; Marka Szumowskiego, Stanisława Nowakowskiego, Andrzeja Lepianka, Stefana Ulatowskiego, Aleksandra Łukomskiego, Mieczysława Łucyka; Franciszka Łapińskiego, Janusza Kuśmierczyka; Pawła Cymermana, Andrzeja Dudzika, Ryszarda Rumianka, Jerzego Howańczaka, Stanisława Warzeszaka, Michała Bielińskiego, Kazimierza Obryckiego, Piotra Pawlukiewicza, Mirosława Deca, Tadeusza Zielińskiego, Ryszarda Dobosza, Waldemara Kaniewskiego, Jana Lataśkiewicza, +Janusza Strojnego, +Antoniego Czajkowskiego, +Tadeusza Jabłeckiego, +Roberta Gut; +Tadeusza Reguckiego; + zmarłe Siostry ze Zgromadzeń Zakonnych: Świętego Feliksa z Kantalicjo,  Franciszkanek Rodziny Maryi, Benedyktynek od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego; Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, Świętej Rodziny z Bordeaux i Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych;  zmarłych pracowników zarządu cmentarza: +Daniela Dąbrowskiego, Teresę Danieluk i Barbarę Oleszczuk; +Witolda Podstawkę; +Helenę, Zygmunta, Andrzeja, Grażynę, Sławomira, Józefa, Zofię, Mariana, Stefana i Jana Kazimierczuk, Ludwika i Sabinę Jarmoch, Teresę i Mariana Stańczewskich, Stanisława Ćwieka, Zofię i Wacława Jakubików,  Andrzeja Cieślaka, Zygmunta Wąsowskiego, Marka i Andrzeja Sosnowskich; Andrzeja Brodowicza, Władysława Kukawskiego, Elżbietę Podkopiak, Andrzeja Marczaka; +Jadwigę Sokołowską; +Bożenę, Barbarę, Reginę, Genowefę, Henryka i Bolesława Świderskich, Annę, Adama i Henryka Świderskich; +Bożenę, Genowefę, Bolesława, Wacława i Józefa Grajda, Józefę, Jana, Wacława, Mariannę i Piotra Gniadek, Stanisława Maćkowskiego, Henryka Bielskiego, Macieja Barciak; +Mieczysława Jeglińskiego, Tadeusza, Ryszarda, Mariannę i Mariana Kruk, Genowefę i Ludwika Styczyńskich, Mariusz Grabowskiego; +Tadeusza Andziaka; +Stanisława, Aurelię, Zygmunta i Arkadiusza Szeremeta, Stanisława, Jadwigę i Andrzeja Serwatka, Ryszarda Jerzak; +Agnieszkę Łęgowską; +Ryszarda, Genowefę i Zygmunta Gęgniewicz, Krystynę i Ryszarda Kobiela, Mariannę, Bolesława i Tadeusza Woszczek; +Henrykę i Edmunda Grzeszek, Janinę Flak; +Elżbietę Marek; +Reginę Markiewicz, Władysławę, Jana, Stanisława i Stefana Nazarko; +Tadeusza Kucińskiego; +Romana, Mariannę i Stanisława Banaszek, Edmunda i Stanisławę Głuchowskich, Tadeusza Paszkowskiego, Marka Michalskiego, Alicję Chojnacką, Teresę i Artura Popiołek; +Rozalię Wieczorek; 

+Mariannę i Jana Grotek, Antoniego, Weronikę, Zofię, Natalię, Halinę i Zdzisława Dudek; +Antoniego, Józefę i Antoniego Moskwik, Tadeusza Sitowicz, Apolonię i Stefana Dąbkowskich, Janinę Bednarską, Władysława Brylewskiego; +Tomasza, Zenona, Zdzisławę, Władysławę i z rodziny Chlebowskich, Henryka, Mariannę, Jana i Mariannę Szczygielskich, Piotra i Stanisławę Chudzik, Bolesława i Stefanię Salamonik, Aleksandrę i Wacława Lis, Aleksandra, Marię i Jerzego Dadas, Teresę, Kazimierza i Romana Bieleckich, Piotra i Tadeusza Bartnik, Irenę, Zdzisława i Ireneusza Jaroszewicz, Włodzimierza, Annę, Edwarda i Krystynę Stachurskich, Zbigniewa i Teresę Woźniak, Jadwigę i Andrzeja Walter, Janinę Rokita, dusze w czyśćcu cierpiące; +Józefa Binder; +Elżbietę Butkiewicz-Goć; +Adelajdę, Henrykę, Annę, Fryderyka, Edmunda i Mariusza Sommer, Józefę, Zuzannę, Jana i Mariana Dudek, Stefanię i Czesława Chaładus, Teresę Jurczyńską, Barbarę Anterszlak, Henrykę Uszomirską, Marię, Romualda i Piotra Żakowskich; +Rozalię, Jana, Józefę, Stanisława i Stefana Filipczuk, Mariannę, Jana, Wacława, Jadwigę, Alberta i Mariusza Orłowskich, Rozalię, Wacława, Konstantego i Jana Ewiak, Zofię Topór, Zofię Matwiejczuk, Tadeusza Pieniążek., Marię Kulman, Jana Uchańskiego, Mariannę Kudlińską, Barbarę Resztak, Tadeusza i Irenę Kosińskich, ks. Piotra Malickiego, Elżbietę i Jana Orłowskich; +Stefana, Leokadię, Jana i Feliksę Stępień, Zygmunta, Bronisława, Tomasza i Salomeę Cieślak, Mariana i Bronisławę Sarnowskich, Jana i Eleonorę Góreckich, Ryszarda i Teresę Wolnickich; +Tadeusza Giedrowicza, Janinę i Stanisława Wyszomierskich; +Henryka, Janinę i Franciszka Wesołowskich, Zofię, Janinę, Barbarę, Lucjana, Jerzego i Roberta Michalskich, Annę Brózda; +Tomasza Chodkiewicza; +Małgorzatę Mróz, Michała Kamieniarz, z rodziny: Mróz i Kamieniarz, Henryka i Józefa Walczak, Zofię i Aleksandra Czyżewskich, Adę Porowską, Zofię Fijałkowską; +Wandę, Bronisława i Wojciecha Kaczorowskich, Reginę Cieślak, Zofię i Franciszka Olszaków, z c. rodziny: Kaczorowskich, Cieślaków, Olszaków, Spychów, Stróżyńskich, Kuleszy i Dziewińskich; +Mariannę i Andrzeja Okrasków, Wiktorię i Bronisława Kowalików, Rozalię, Zygmunta i Jana Trepkowskich;

Wypominki Roczne 2023/24                                                        cz. II

Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Zbigniewa i Kamila Gałązka, Romana Wyrobek; +Jana, Michała, Annę, Magdalenę i Andrzeja Sołtysów, Zofię, Franciszka, Władysława, Teresę i Łukasza Ufnal; +Teresę, Bronisława i Edmunda Belter, Stanisława, Juliannę, Franciszka, Feliksę, Klarę i Kazimierza Michałowskich, Irenę i Mariana Gadomskich, Stanisława i Antoninę Rosik, Sławomira Urbaniaka, Michała Kurłowskiego, Kamila Szybińskiego; +Władysława Łopata, Marię i Tadeusza Szlupowicz; +Władysławę i Elżbietę Buczyńską, Leszka Gburek, Władysława i Stanisławę Andruszkiewicz, Jerzego Danielewicza; + Mariannę i Jana Truszkowskich, Janusza i Stefana Chojnowskich; +Krystynę i Henryka Rogala, Zbigniewa Tydelskiego; +Alinę i Stanisława Filip, Halinę Roszkowską-Filip; +Agnieszkę Beim, Janinę, Feliksę, Stanisława, Andrzeja i Jana Pisarskich, Henrykę i Zbigniewa Beim; +Lecha, Alicję, Bogusława Nizkich, Adelę i Antoniego Karwowskich, Wiktorię, Czesława, Władysława i Zbigniewa Niżników; +Anastazję i Władysława Winiarskich; +Jadwigę i Stanisława Świderskich, Marię, Jana i Stanisława Zalewskich, Dzieci nienarodzone i dusze w czyśćcu cierpiące; +Andrzeja Bielińskiego, Irenę  i Stefana Kalbarczyk; +Jakuba Kołodziejskiego; +Józefa, Mariannę, Stefana i Zygmunta Piotrowskich, Stanisławę Leszczyńską, Weronikę, Władysława i Hieronima Nowak, Wiktorię i Józefa Wodzyńskich, Juliannę, Adama i Zofię Wójcik; +Lubę, Pawła i Ryszarda Dąbrowskich, Alfredę, Kazimierza, Janusza, Rozalię i Józefa Kupskich, Apolonię i Józefa Ziółkowskich, Janusza Szymańskiego, Władysławę Drążkiewicz; +Elżbietę i Tomasza Zając, z rodziny Dukszów; +Krystynę, Jana, Danutę, Zenona, Kazimierza, Paulinę, Jana i Józefa Żoch, Halinę i Tadeusza Szarkowskich, Zofię i Władysława Bobel,  Pelagię i Jana Szymczyk, Annę i Jana Byśkiewicz; +Urszulę, Tadeusza, Janinę i Mariana Olszewskich, Wiesławę i Stanisława Piętka, Katarzynę, Marię, Zenona i Elżbietę Śniadowskich, Helenę i Jana Lewandowskich oraz zmarłych z rodzin: Lewandowskich i Kępińskich, Henryka Kamieniaka; +Wieława Brzywczy, Kazimierę i Józefa Wańtuchowicz; +Piotra Łukasika; +Mieczysława Ejsmonta, Józefę i Józefa Zawitkowskich; +Reginę i Konstantego Kulesza, Genowefę i Edwarda Zabiegałowskich; +z rodzin: Winnickich, Kołakowskich, Bojarskich, Kaweckich, Molenda i Mika; +Piotra Pusek, Mariannę i Władysława Fic, Katarzynę i Piotra Pusek; +Henryka i Władysławę Indrjan, Krzysztofa, Jadwigę i Zygmunta Budzyńskich, Jarosława, Stanisławę, Józefa, Jolantę i Marka Biernackich, Helenę i Józefa Stachulskich, Michała i Agnieszkę Kos, Władysława i Kazimierę Ługowskich;

 

+Jakuba, Józefa, Józefę, Stefana, Ryszarda i Stanisława Sokołowskich, Czesława Witan, Irenę i Stefana Kozdoj, Wandę i Krystynę Piątkowską, Ryszarda Modrzejewskiego, Michała Chojnowskiego, Jadwigę Stachyra; z rodzin: Bobel i Porzezińskich, Grażynę i Ryszarda Karpman; +Daniela, Stefanię i Józefa Mirkowicz, Wandę i Aleksandra Osińskich, Stanisławę i Józefa Marciniak, Janinę i Henryka Pajzer; +Cezarego, Danutę, Zbigniewa, Felicję, Józefa Bielawskich, z rodzin: Wójcickich i Czarnych; +Elżbietę, Dariusza, Alinę i Tadeusza; +Stanisławę, Józefę i Franciszka Maciejów, Juliannę i Antoniego Papisów; +Jana Kaniewskiego; +Mieczysława Drabarza, Jana, Janinę, Jerzego, Hannę i Juliana; +Zofię, Władysława, Teresę, Macieja Siramowskich, Stanisławę, Witolda, Józefa, Mariana Zborowskich, Tadeusza Boreckiego, Bożenę Kubalską, Marka Bryłowskiego, Tadeusza, Helenę i Mariana Szyszka; +Stefanię, Zofię, Kazimierę, Adama, Franciszka, Romana Bielińskich i z c. rodziny, Walerię i Antoniego Paduch, Stanisława Furmanka, Stanisława Góralskiego, Jadwigę, Stanisława, Teresę i Józefa Piotrowicz, z rodzin: Kożuchowskich, Dmowskich, Stańskich i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; +Zdzisława Branickiego; +Hannę, Waldemara, Mariannę, Bronisława i Krystynę Miętkowskich, Zbigniewa Baranowskiego, Józefa i Stanisławę Baranowskich, Marię i Henryka Kędziora, Hannę Kos, Teresę Markiewicz, Zofię Lewandowską; +Eustachiusza, Józefę, Stanisława, Henrykę, Nadzieję i Leona Kowalskich, Sabinę i Antoniego Kudeł, Krystynę, Jana i Bogdana Kierskich, Aleksandrę i Adolfa Dubińskich; +Jana Buczyńskiego, z c. rodziny: Buczyńskich i Okulus; +Jadwigę i Jana Dąbrowskich, Czesławę, Wacława i Zygmunta Kobus, Romualda Wójcika; +z rodzin: Sasin, Boreckich, Jedlińskich, Trukawskich i Dudek; +z rodzin: Ornatowskich, Włodarskich, Ficów, Bęzów, Kasperskich, Sobotów, Rogowskich, Kowalskich, Wszółkowskich, Tułaków, Bąków, Wypustków, Fidzińskich, Woźniaków, Święckich, Klochów, Jańczuków i Kamińskich; +Barbarę, Zygmunta, Józefa, Janusza, Stanisława, Elżbietę, Mariolę i Tadeusza; z rodzin: Śliwińskich, Jakubowskich, Ciechańskich i Kaweckich; +Antoniego, Jarosława, Wandę i Tadeusza Maziejuk, Andrzeja i Eugeniusza Sobczak, Stefanię Nojek; +Teresę i Zbigniewa Kulik, Stefana i Helenę Targowskich; +Eugenię, Zygmunta, Lucynę, Celinę, Jana, Aleksandrę i Mariana Jabłonowskich;

Wypominki Roczne 2023/24                                                       cz. III

Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Halinę, Stanisława i Waldemara Bala, Stanisławę i Stanisława Dobrowolskich, Zofię i Bolesława Kruk, Teresę Dworowską; +z rodzin: Styk, Zujko, Chojnowskich, Sulewskich, Radke i Jajszczak; +Michała i Genowefę Chmielewskich, Jana i Emilię Borowy; +z rodzin: Bartczaków, Zawadka i Helenę Jabłońską; +Edwarda i Ireneusza Dzięcioł, Aleksandrę Ołdak, Bronisławę Siennicką; +Zbigniewa Różańskiego, Zofię i Henryka Zaborowskich, Apolonię i Zdzisława Babińskich; +Marzenę i Marka Szostek; +Michała i Jerzego Kłopotowskich, Halinę, Jerzego i Mieczysława Romaszkiewicz; +Katarzynę Hermanowicz i c. rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące; +Eugenię i Marcelego Listowskich, Antoninę Wąsowską; +z rodzin: Burakowskich, Witaków i Filipów; +Irenę, Aleksandra, Antoninę, Tadeusza, Zofię, Witolda, Jana, Janinę, Różę, Franciszka, Grażynę, Artura Alicję, Bronisławę i Mieczysława; +Wandę, Julię i Wiktora Wysoczańskich, Janinę i Zdzisława Komarnickich, Helenę i Jana Koniarz, Zygmunta Czaplę; +Lidię, Henryka, Lecha i Janusza Majewskich, Hannę, Wacława i Lecha Feder, Mariannę, Kazimierza i Piotra Niedziółka, Barbarę, Stanisława i Annę Adamczuk, Jadwigę i Ludwika Milik, Henryka Zawada, dusze w czyśćcu cierpiące; +Bronisławę, Jana, Lecha, Andrzeja i Teresę Bielskich, Stefanię i Zygmunta Budniak, Janinę, Ludwika i Waldemara Kurek; +z rodzin: Milenckich, Jackiewiczów i Bodurów; +Zbigniewa Siwickiego; +Leszka i c. Siwek i  rodziny: Zarzyckich, Chmielewskich i Firek, Roberta Ostanka, Krystynę Kądeję i Kazimierę Pasiutę; +Tadeusza i Janusza Kalińskich, Teresę Grążkę, Aleksandra Kostra; +Cecylię i Ludwika Fajfer, z rodzin: Drabków, Baranów i Fajferów, Leokadię, Aleksandra, Romana i z c. rodziny Nowickich, Hannę i Mieczysława Wojno; +Piotra, Janinę i Józefa Dąbrowskich, Danutę i Bronisława Węgrów; +Stanisława Brzozowskiego +z rodzin: Tomaszewskich, Polkowskich, Więcławków, Wielądków, Sas i Jana Trojanowskiego; +Tadeusza, Irenę, Zbigniewa, Pawła i z całej rodziny Rynkiewiczów, Halinę, Jana i z całej rodziny Zielińskich; +Martę Dąbała, Alojzego, Stefanię i Janinę Ledworuch; +Dorotę i Jerzego Marcjoniak, Genowefę, Jana i Andrzeja Sobotka, Władysława Farat; +Jana i Natalię Krupa, Kazimierza i Janinę Przystupa; +Monikę Domagalską, Władysława Jamroza, Emilię Gołdę; +Marka, Eugenię i Józefa Skalskich; +Szczepana Krajewskiego, Cecylię Sakowicz, Zofię i Władysława Lis, Teresę Wasilewską; +Wenancjusza Duszczyka;

+Józefa, Jerzego, Zofię, Marię, Antoniego, Apolonię i c. rodziny Domańskich, Annę, Antoniego, Jana, Stefanię, Mariannę i z c. rodziny Lasotów, Helenę i Lucjana Skurczyńskich, Irenę Sosik, Emilię i Tadeusza Wądrzyków, z rodzin: Kocielników i Duckich; +Janinę i Kazimierza Nurzyńskich, z rodzin: Tosków Nurzyńskich, Głuchowskich, Warchoł, Mróz, Grzybowskich, Romanowskich, Kuligowskich, Skulimowskich i Trelów; +Stanisława Brodowskiego, Natalię Albingier-Brodowską, Stanisława i Natalię Brodowskich, Tadeusza, Stanisławę, Alfredę i Alicję Albingier, Edwarda i Józefa Deptuch, Ireneusza Todorskiego, Iwonę Szymańską, Stanisława i Halinę Maciejewskich, Dariusza i Wandę Tatur, Elżbietę Przygoda, Zdzisława i z c. rodziny Szymańskich; +Waldemara Tyszka, z rodzin: Bogdanowiczów, Tyszków, Wróblów i Kotarych, ks. Tadeusza Stokowskiego, za dzieci nienarodzone w Polsce, Józefę Kotary, Józefa Grontkiewicza oraz Halinę, Annę i Wandę; +Józefa i Janinę Kwasów, Piotra, Walerię i Adama Arwarów, Władysława  i Martę Pisarek, Elżbietę Kasprzak, Jana Sikorskiego, Janusza Krzepkowskiego, Leszka Krzyżańskiego, Marka Rajwackiego, Stanisława Szczęsnego, Mieczysława Cybulskiego, z rodzin: Mrozów, Siwków, Kwasów, Bryzków, Tomaszów i Magnuszewskich; +Renatę Goszczycką, Marię i Wacława Smogorzewskich, Helenę Strecińską, Genowefę i Jerzego Szarff, Aleksandrę Daszkiewicz; +Danutę Czerwińską, Helenę  i Stanisława Trębickich, Mariannę, Jana i Czesława Czerwińskich, Stanisławę Kościelską, Mieczysławę Dzięgielewską; +Jana Andrzeja Tomala; +Marię, Rozalię, Tomasza, Józefa, Genowefę, Jana i Tadeusza Radomskich, z rodzin: Walewskich, Zająców, Ostrowskich i Kacprzyków, Cecylię Krajewską, Hannę Szymańską, Annę, Stefana, Jolantę i Leszka Grygielskich, Barbarę Wasilewską, Zofię Buratowską, Irenę i Ryszarda Kowalik, Józefę Haberman, Tadeusza Golisa, Bogumiłę i Teresę, Zofię i Henryka Płochockich, Helenę Wierzchucką, Bronisławę i Henryka Dolińskich, Krystynę Borkowską; +Ireneusza Witan; +Władysławę i Józefa Drela, Zofię, Bolesława, Hannę i Bogusława Chłopik, Stanisława i Henrykę Olbryś; +Ryszarda, Jadwigę i Mirosława Dymkowskich, Stanisława i Waldemara Olbryś; +Krystynę i Mieczysława Trojan, Halinę i Jerzego Szostak, z rodzin: Szydłowskich i Kozonów; +z rodzin: Ostrowskich i Frączków; +Henryka i Halinę Lubańskich, Bolesława, Mariannę, Kazimierza i Krystynę Górka; +Jerzego Danielewicza;

Wypominki Roczne 2023/24                                                       cz. IV

Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Jana Zalewskiego, Janinę, Mieczysława, Marię i Franciszkę Podolskich, Rozalię i Jana Kołyszko, Jadwigę i Marka Lisieckich, Władysława, Józefa, Jana Magdalenę Czarneckich, Marię, Eugeniusza, Irenę i Andrzeja Jaroszewskich; +z rodzin: Pietrzaków, Chudzików i Walczaków, Wiesława Pieniaka, Irenę i Józefa Rybak, Władysławę i Antoniego Gadoś; +Krystynę i Henryka Wiśniewskich, Anielę, Henryka, Juliannę i Michała Bieńczak, Jadwigę, Mariana, Natalię i Aleksandra Sowa, Zofię i Juliana Bocheńskich; +Józefa, Jerzego, Zofię, Antoniego, Marię, Apolonię i z całej rodziny Domańskich, Annę, Antoniego, Stefanię, Mariannę, Jana i z całej rodziny Lasotów, Helenę i Lucjana Skurczyńskich, Irenę Sosik, Emilię i Tadeusza Wądrzyków, z rodzin: Kocielników i Duckich; +Jolantę, Jadwigę i Zygmunta Stachowiak, Adama i Mariannę Bagińskich, Kazimierę i Pawła Górnickich, Antoninę i Franciszka Sochackich, Waldemara Szulca oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące; +Emilię i Antoniego Bober, Marcina ,Wandę, Mieczysława i Izabelę Zając, Jana i Juliannę Kąkol; +Annę, Krystynę Chodowską, Kazimierza, Leokadię, Franciszka, Weronikę, Stefana, Romana, Halinę, Barbarę, z całej rodziny, znajomych i polecanych w modlitwie; +Mieczysława Flisiuka, Andrzeja Karczmarczyka, z rodzin: Flisiuków, Kosieradzkich i Mrozów; +Michała, Elżbietę i Jolantę Krupów, Zofię, Edwarda Janusza, Elżbietę i Marię Osiaków, z rodzin: Zielenieckich, Kruków, Dorosiów i Kukiełków; +Piotra i z rodziny Wrzalik, Czesławę i Kazimierza Wilczek; +Antoninę, Jana i Mariana Sokołowskich, Cecylię, Piotra, Janinę i Stanisława Krajewskich; +Tomasza Mierzejewskiego, Feliksę, Stefana i Tadeusza Nowickich, Marka Rokickiego, z rodzin: Nowickich, Muchów i Rokickich; +Jana i Cecylię Kondej; +Henryka Skrobek, Genowefę i Jerzego Banachów, Helenę i Antoniego Banachów; +Janinę, Teresę i Edwarda Głodek; +Jana, Franciszkę, Zenona, Stefana i Mirosława Pszkit, Tadeusza, Halinę, Stanisława, Marka i Antoniego Pajewskich; +Justynę Urbanowską; +Alinę, Tadeusza i Waldemara Symon; +Romana Grajda; +z rodzin: Jędrzejewskich, Nowaków i Rogów; +Alinę i Tadeusza Symon; +Tadeusza, Zygmunta i Annę Zalewskich; +Jakuba Olszewskiego, Wiesławę Hanus, Janusza Kucharczyka, Hannę Sobierajską, Kazimierę Narożniak; +Halinę i Stanisława Truszczyńskich; +Jadwigę, Henryka i Sławomira, z rodzin: Bołbów i Hryciów; +Edwarda Mruka; +Teresę i Sylwestra Kotów; +Barbarę Paudyna; +Józefę Gabara, z rodziny Urbańskich, Martę, Antoniego i z c. rodziny Macznych; +Janinę, Edwarda i Mikołaja Kamińskich, Teresę, Czesława i Witolda Szklarczyków; +Mariannę i Wiesława Wilhelm, Alfredę i Tadeusza Tokarskich;

+Janinę Rachubińską, z rodzin: Kowalskich i Rachubińskich; +Żelisławę i Zdzisławę Wójcik; +Alfredę i Aleksandra Książek, Cecylię i Ryszarda Kurasiewiczów; +Zenona, Wojciecha, Jana i Sabinę Chodowskich; +Tadeusza Kowalskiego, Krystynę i Kazimierza Karaś; +Eugeniusza Słonawskiego, Marka Drozdowskiego; +Juliannę i Zdzisławę Jurkowskich, Emilię Czerniawską, Wandę i Stanisława Madej; +Bogdana, Mariannę i Tadeusza Migal, Katarzynę i Józefa Statecznych; +Zdzisława, Teresę, Janinę, Krzysztofa i z c. rodziny Potockich; +Józefę, Stanisława i Stanisławę Antosiewicz, Jerzego, Marię i Stanisława Chotnickich, Stanisława Kłoczewiaka; +Zbigniewa Wesołowskiego, Henryka Skalniaka; +Stanisława Wiśniewskiego, Andrzeja, Zofię i Kazimierza Krupińskich; +Zenona Goszkowskiego, Krystynę i Mariana Mroczków, Jadwigę i Zbigniewa Sieków; +Szczepana Augustyniaka, Feliksę Panek; +Władysława Bilskiego, Zofię, Eleonorę i Bronisława Kaźmierskich; +Annę, Stefana i Romana Plewowskich; +Wiolettę, Elżbietę, Jana i Dariusza Król, Halinę Przybysz, z rodzin: Kabala, Przybysz, Dubińskich i Walczak; +Jana, Barbarę i Waldemara Skatulskich; +Marię, Jana, Ryszarda i Antoniego Hermaniuk, Krzysztofa, Eugenię, Stanisława Rusiniaków, Julię i Lucjana Tichoniuków i c. rodziny; +Jana Budek; +Zygmunta Multan, Danutę i Aleksego Musiał, Stanisława i Genowefę Multan; +Helenę i Rudolfa Dziuk, Modestę i Tadeusza Zdanowskich; +Helenę, Mieczysława, Zofię, Stefana, Ewę i Piotra, z rodzin: Węchów i Hładuniuków; +Zbigniewa Sadowego; +Józefa Czarnockiego; +z rodzin: Kuciów, Dudzików, Hajdukowskich i Goławskich; +Olimpię i Czesława Zgiet, Janinę, Filomenę i Jana Skowronek z rodziny Chrołowskich; +Amelię, Zygmunta, Dariusza, Pawła, Weronikę, Mariana i Zofię, z rodziny Kocielników, Juliana, Helenę i Jerzego, z rodziny Duckich, Adama Humińskiego, z rodziny Rogozińskich, ks. Gromka; +Janinę i Jerzego Michalskich, Katarzynę i Marię Paszkowskie; +Stanisława i Barbarę Buzow, Antoninę Skóra; +Henrykę, Kazimierza i Sylwestra Górskich; +Helenę, Hieronima i Włodzimierza Ciok, Wiktorię, Władysława, Romana, Stanisława i Jana Chądzyńskich, Julię Oklińską, Mariana i Jana Roguskich, Eufemię, Mariana i Janusza Krasuskich; +Mariannę, Władysława i Zdzisława Nowak, Krystynę, Eugeniusza i Romana Puchta, Mariannę, Stanisława, Andrzeja, Krzysztofa, Katarzynę i Antoniego Kuźniak; +Małgorzatę, Andrzeja, Józefa, Wacława i Józefę Bielińskich, Stanisława, Franciszkę, Józefę i Mariannę Kowalczyk, Aleksandra Awdziejczyka;

 

 

Wypominki Roczne 2023/24                                                        cz. V

Miłosierdziu Bożemu polecamy Zmarłych: +Andrzeja, Henrykę i Mieczysława Mioduszewskich; +Barbarę Brzezińską, Andrzeja Jurka, Jadwigę Olszewską, Mariana; +Helenę, Zenona i Roberta Kropielnickich; +z rodzin: Binkowskich, Medyńskich, Pawłowskich i Wójcik; +Franciszkę, Ryszarda Koczewskich, Stanisława, Szczepana i Andrzeja Żmijewskich, Marię, Eugeniusza i Andrzeja Kozdrowiczów; +Wojciecha Horodyńskiego, Bronisława Dąbkowskiego, Jana Aleksandrowskiego, Juliannę i Stanisława Dąbkowskich; +Barbarę Pietrasik, z rodzin: Kaczmarczyków, Pietrasików i Gąsiorów, Genowefę Ołtarzewską; +Sabinę, Franciszka, Bogdana i rodziców; +Jerzego Bomana, Ryszarda Śrutowskiego; +Jadwigę, Barbarę, Eugeniusza i Feliksa Nowakowskich, Nesterowiczów, Czesławę Szymańską; +Józefa, Zygmunta i Krystynę Wolińskich, Jadwigę, Aleksandra i Adama Nowaków, Alicję Zalewską; +Eugeniusza i Sławomira Skupów, Józefę i Zygmunta Bombolskich; +Eugeniusza Bielas; +Zofię, Franciszka i Jana Sawickich; +z rodzin: Białków, Lewandowskich, Kielanów, Pietrzykowskich, Miszewskich, Łyków, Szutów, Szulców i Rajmanów; +Zbigniewa, Barbarę i Marcina Doboszów, Jerzego Barana, Mariannę i Edwarda Przybylak; +Franciszka Milczarskiego; +Waldemara Szymańskiego; Przemysława Malinowskiego, Czesławę, Adolfa, Dorotę i Kazimierza Pinkowskich; +Krzysztofa Klapę, Halinę i Henryka Cyrychów; +Ireneusza Iwańskiego, Zdzisława Szostka, Marię i Wiktora Niciporuk, Andrzeja Mućko; +Janinę Krześniak, Różę Andriszak; +Andrzeja Piwowarskiego, z rodziny Piwko; +Krystyna i Irenę Żochowskich; +Kazimierza i Janinę Kucharskich; +Wawrzyńca, Eugenię i Heronima Zaleskich, Barbarę Roguską-Zaleską, Henrykę i Zdzisława Roguskich; +Lucynę i Kazimierza Izdebskich, z c. rodziny; +Wiesławę, Józefa i Janusza Kosów, z c. rodziny; +Kazimierę Domańską, Henrykę Mostowską, Jadwigę Korczak; Eugeniusza Fudała, Katarzynę Kurczyńską; +Jana i Mariannę Siwków, Danutę i Eugeniusza Skwarków, Elżbietę Lewaszkiewicz, Sylwestra Górskiego, Mirosława Calińskiego; +Krystynę, Eugeniusza, Janusza i Dariusza Siporskich; +Władysława i Cecylię Kwiatkowskich, Wiesławę i Szczepana Czerko, z rodzin: Rodziewicz i Czerko, Halinę i Janusza Kos, Jana Kasuła; +Janinę, Zygmunta i Zbigniewa Kruk, Roberta i Jana  Łuczak, Bronisławę Przystupa; +Kazimierza, Janinę i Jerzego Anczarskich, Lidię i Józefa Czarneckich, Henryka Białas, Joannę i Jana Świeżak; +Krystynę i Grzegorza Mielniczuk, Wiesława Goleniowskiego, Ryszarda Mordonia, Stanisława i Janinę Chylińską; +z rodzin: Witkowskich i Wilków, Andrzeja Zapiec; +Irenę i Tadeusza Kulka; z rodziny Zalewskich; Feliksa, Genowefę i Henryka Rezler;

+Janusza, Helenę, Kazimierza, Michalinę, Grażynę i Jerzego Nowackich, Mariana Kłysz i z c. rodziny, Włodzimierza Tylińskiego z c. rodziny; +Bonifacego, Reginę i rodziców Kowalczyk, Edwarda, Mariannę, Andrzeja, Zygmunta, Agnieszkę i z całej rodziny Kowalczyk; z rodzin: Kurpów, Dziekańskich i Dominiaków, z rodzin: Pietraszkiewiczów, Wielgoszów i Pieniążków; +Mirosławę i Józefa Sobstyl, Józefa Bargiel, Stanisława Nartowskiego, Andrzeja, Krystynę i Tadeusza Opała; +Stanisławę i Józefa Szymańskich; Janinę i Mieczysława Konoszewskich, Marię Płochocką, z rodzin: Leksów i Marcjan; z rodzin: Kurczyńskich, Kępków, Szewców, Wojciechowskich, Sabałów i Piekutowskich; +Karolinę, Wacława i Franciszka Czerskich; Feliksę i Albina Łobińskich, Andrzeja Gerlickiego; +Czesława i Annę Wójcik, Jana i Helenę Bidzińskich; Irenę, Zenona, Stanisławę i Otta; +Stanisława i Krystynę Lewandowskich, Zygmunta i Teresę Kowalskich, Wojciecha Kalenowskiego, Helenę Wojtaszewską; +Danutę, Władysławę i Pawła Kłosińskich, Władysława i Mariannę Bielińskich, Elżbietę Chądzyńską; +Helenę Zakrzewską, Franciszkę, Stanisława, Edwarda i Wandę Urbańskich, Mariannę i Konstantego Kowalewskich, Gerarda Rojna; +Janinę i Franciszka Indrian, Anielę, Wincentego i Adama Zientalskich; +Małgorzatę, Krystynę, Zdzisława Jerzego Zakrzewskich, Siostry: Marię Chryzostomę i Marię Dionizę; +Elżbietę i Mariannę Pszczoła, Eugenię Grabowską, Natalię Kocot, Zofię Szczytowską; +Teresę, Fryderyka i Tomasza Nowak; +Stanisławę i Feliksa Tomaszewicz; +Romana i Stefanię Głowackich, Stanisławę Andrzejewską, Heronima, Józefę i Stanisława Siwek; +Alicję, Zofię i Mariana Wajdemajer, Andrzeja Grabowskiego, Henryka Skrzypkowskiego, Annę Zając; +Feliksa, Janinę i Teresę Sójka; +Janinę i Edwarda Michałowskich, Józefa Karasiewicz; +Mariana Siwek, Annę Socik; +Zygmunta Zawadzkiego, Krystynę Fijałek; +Stanisława, Janinę, Stanisława, Sławomira i Kamila Groele; z rodzin: Grudniewiczów, Mariana i Roberta Wachowskich, Annę i Andrzeja Niedzielskich; Józefa i Zofię Jaśkiewiczów, Walentego, Magdalenę, Czesława Annę i Mieczysława Łuczak; +Krystynę, Tadeusza i Jana Lipieckich; +Otolię, Janinę, Mariana i Eugeniusza Kowalskich, Edwarda i Alfredę Wiśniewskich; +Mieczysława Pazio, z rodziny Kocembów, Krystynę i Waldemara Angerman, Janinę i Józefa Mazurczyk; +Wandę i Adama Peruckich; Helenę i Józefa Kwoka, Katarzynę Banasiewicz; +Józefa, Mariannę, Eugeniusza i Wiesława Kaczmarczyków, Władysława Szczepanika; +Władysławę i Henryka Indrjan, Krzysztofa, Matyldę i Zygmunta Budzyńskich, Stanisławę, Józefa, Jarosława, Jolantę i Marka Biernackich, Helenę Stachulską, Agnieszkę i Michała Kos, Kazimierę i Władysława Ługowskich;

 

Terminarz nabożeństw za Zmarłych – 2023/2024

05 listopada 2023 – I cz.
12 listopada 2023 – II cz.
19 listopada 2023 – III cz.
26 listopada 2023 – IV cz.
03 grudnia 2023 – V cz.
 
10 grudnia 2023 – I cz.
17 grudnia 2023 – II cz.
24 grudnia 2023 – III cz.
31 grudnia 2023 – IV cz.
07 stycznia 2024 – V cz.
 
14 stycznia 2024 – I cz.
21 stycznia 2024 – II cz.
28 stycznia 2024 – III cz.
04 lutego 2024 – IV cz.
11 lutego 2024 – V cz.
 
18 lutego 2024 – I cz.
25 lutego 2024 – II cz.
03 marca 2024 – III cz.
10 marca 2024 – IV cz.
17 marca 2024 – V cz.
 
24 marca 2024 – I cz.
31 marca 2024 – II cz.
07 kwietnia 2024 – III cz.
14 kwietnia 2024 – IV cz.
21 kwietnia 2024 – V cz.
 
28 kwietnia 2024 – I cz.
05 maja 2024 – II cz.
12 maja 2023 – III cz.
19 maja 2023 – IV cz.
26 maja 2023 –  V cz.
 
02 czerwca 2024 – I cz.
09 czerwca 2024 – II cz.
16 czerwca 2024 – III cz.
23 czerwca 2024 – IV cz.
30 czerwca 2024 – V cz.
 
07 lipca 2024 – I cz.
14 lipca 2024 – II cz.
21 lipca 2024 – III cz.
28 lipca 2024 – IV cz.
04 sierpnia 2024 – V cz.
 
 
11 sierpnia 2024 – I cz.
18 sierpnia 2024 – II cz.
25 sierpnia 2024 – III cz.
01 września 2024 – IV cz.
08 września 2024 – V cz.
 
15 września 2024 – I cz.
22 września 2024 – II cz.
29 września 2024 – III cz.
06 października 2024 – IV cz.
13 października 2024 – V cz.
 
20 października 2024 – I cz.
27 października 2024 – II cz.