Opłaty za usługi cmentarne

Cmentarz w Marysinie Wawerskim

Cennik za usługi cmentarne obowiązuje od 01.01.2023

Cennik miejsc grzebalnych do pochowania

Grób murowany, 2 kondygnacyjny – 11 880.00

Grób murowany, 2 kondygnacyjny, (za życia) / obecnie brak

Grób murowany, 3 kondygnacyjny /obecnie brak

Grób murowany, 3 kondygnacyjny, (za życia) /obecnie brak

Miejsce ziemne na grób pojedyńcze dla 1/2 osób bez możliwości przekwalifikowania w grób murowany (20 lat) / obecnie brak

Miejsce ziemne z prawem wymurowania 2,3,4 kondygnacje (stary cmentarz) / obecnie brak

Przekwalifikowanie grobu murowane na 2 kondygnacje w mur. na 3 kondygnacje – 2 160.00

Przekwalifikowanie grobu murowane na 2 kondygnacje w mur. na 4 kondygnacje – 3 240.00

Przekwalifikowanie grobu murowane na 3 kondygnacje w mur. na 4 kondygnacje – 2 160.00

Przekwalifikowanie miejsca murowane dla 1 os.w murowane z 2,3,4 kondygnacjami – 4 860.00

Przekwalifikowanie miejsca ziemne pojedyńcze w murowane dla 1 osoby – 2 700.00

Przekwalifikowanie miejsca ziemne pojedyńcze w murowane z 2,3,4 kondygnacjami – 4 860.00

 

Opłaty za zachowanie grobu już istniejącego

KTSC – 20 lat korzystania z terenu cmentarza – 324.00

Opłata zaległa za 1 rok – 118.80

Przedłuż. praw do grobu murowanego dla 1 osoby na 20 lat – 2 052.00

Przedłuż. praw do grobu ziemnego pojedynczego na 20 lat – 2 052.00

Zachowanie grobu dziecinnego na następne 20 lat – 982.80

 

Opłata za użycie udostępnionego miejsca grzebalnego, w celu dokonania następnego pochowania – p o k ł a d n e.

Pokładne z tyt.pochow.w grobie ziemnym,na 1 kondygnacji – 540.00

Pokładne z tyt.pochow.w grobie ziemnym,na 2 kondygnacji – 810.00

Pokładne z tyt.pochow.w grobie ziemnym,w odl.do 3m.od drzewa – 972.00

Pokładne z tytułu pochowania dziecka martwo urodzonego – 108.00

Pokładne z tytułu pochowania urny,w każdego rodzaju grobie – 486.00

Pokładne z tytułu pochowania w grobie murowanym – 972.00

 

Pogłębienia

Pogłębienie grobu murowanego – 1 kondygnacja – 864.00

Pogłębienie grobu murowanego – 2 kondygnacje – 1 728.00

Pogłębienie grobu murowanego – 3 kondygnacje – 2 592.00

Pogłębienie grobu ziemnego – 1 kondygnacja – 432.00

 

Zabezpieczenie pomnika

Zabezpieczenie pomnika na czas kopania grobu i pogrzebu – 432.00

Zdjęcie i nasunięcie płyty do sprawdz./wykopania/pochowania – 216.00

 

E k s h u m a c j e

Ekshumacja urny z grobu murowanego – 432.00

Ekshumacja urny z grobu ziemnego – 648.00

Ekshumacja z grobu murowanego po upływie 20 lat od pochowania – 972.00

Ekshumacja z grobu murowanego przed upływem 20 lat od pochowania – 1 620.00

Ekshumacja z grobu ziemnego po upływie 20 lat od pochowania – 972.00

Ekshumacja z grobu ziemnego przed upływem 20 lat od pochowania – 1 620.00

 

Opłata za czynności kancelaryjno-terenowe oraz za korzystanie z mienia cmentarnego z wyłączeniem kaplicy

Dopłata do ustawienia pomnika granitowego – 54.00

Kontrola grobu przed rozpoczęciem prac kamieniarskich – 54.00

Kontrola grobu po zakończeniu prac kamieniarskich – 54.00

Kontrola prawidłowości przygotowania miejsca do pochowania – 108.00

Kontrola prawidłowości wymurow. nowego grobu przez Wykonawcę (stary cmentarz) – 183.60

Pochowanie szczątek z ekshumacji – 432.00

Składowanie gruzu z 1 sklepienia na wysypisku wewnętrznym – 216.00

Składowanie gruzu z 2 sklepień na wysypisku wewnętrznym – 432.00

Składowanie gruzu z płyty nagrobnej na wysypisku wewnętrznym – 270.00

Składowanie gruzu z pomnika na wysypisku wewnętrznym – 540.00

Składowanie gruzu z ramy (b/płyty) na wysypisku wewnętrznym – 324.00

Składowanie gruzu ze ścianki napis. na wysypisku wewnętrznym – 162.00

Składowanie ziemi z 1 kondygnacji na wysypisku wewnętrznym – 270.00

Składowanie ziemi z 2 kondygnacji na wysypisku wewnętrznym – 540.00

Składowanie ziemi z 3 kondygnacji na wysypisku wewnętrznym – 810.00

Składowanie ziemi z 4 kondygnacji na wysypisku wewnętrznym – 1 080.00

Transport trumny (urny) meleksem z kaplicy lub od bramy do grobu – 162.00

Trumna ekshumacyjna – 270.00

Ustawienie pomnika granitowego na grobie – 270.00

Ustawienie pomnika lastrykowego na grobie – 216.00

Wydanie zezwolenia na montaż ścianki napisowej – 54.00

Wydanie zezwolenia na położenie płyty granitowej – 162.00

Wydanie zezwolenia na położenie płyty lastrykowej – 129.60

Wywiezienie kwiatów i wieńców z kontenerów z terenu cmentarza – 108.00

Wywóz gruzu z 1/2 sklepienia – 108.00

Zamurowanie grobu ( 1 sklepienie) – 702.00

Zamurowanie grobu ( 2 sklepienia) – 1 404.00

Zamurowanie urny – 378.00

 

Opłaty za czynności kancelaryjno – prawne

Prawo dysponowania grobem na rzecz powinowatych – 540.00

Prawo dysponowania grobem-krewni 1/2 st.linii pr(1-bocznej) – 216.00

Prawo dysponowania grobem-krewni 3/4 st.linii pr(2/3 bocznej) – 270.00

Prawo dysponowania grobem-krewni 5/6st.linii prost.(4-bocz.) – 324.00

Wpis prawa pochowania (w przyszłości) – 108.00

Wpis zastrzeżenia do ksiąg cmentarnych – 216.00

               W cenniku za usługi cmentarne został uwzględniony podatek VAT 8%